Tot 31 augustus zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van een budgetonderzoek op pad gaan om huishoudens te bezoeken op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Het onderzoek heeft als doel de bestedingen van de huishoudens in kaart te brengen. De resultaten zullen onder andere worden gebruikt bij het berekenen van de inflatie.

Het budgetonderzoek zal om de vijf jaar worden gehouden. Op Bonaire zullen 600 huishoudens bezocht worden, 450 op Statia en 315 op Saba.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview daadwerkelijk door het CBS wordt uitgevoerd.

 

Door: John van Kerkhof