Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten een stijging zien van de inflatie op Bonaire. Op St. Eustatius is de inflatie onveranderd gebleven en op Saba is die gedaald.


De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal van 2012 gestegen naar 2,7 procent. In het derde kwartaal waren de prijzen voor de consument gemiddeld nog 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie op Bonaire is toegenomen door forse prijsstijgingen van elektriciteit en water.

Op St. Eustatius bleef de inflatie in het vierde kwartaal onveranderd op 4,6 procent. De prijs van huisvesting had een verhogend effect op de inflatie. Dat werd gecompenseerd door een verlagend effect van kleding, horeca en voedingsmiddelen.

Op Saba is de inflatie in het vierde kwartaal gedaald van 3,0 naar 2,4 procent. Dit betekent niet dat het leven op Saba goedkoper is geworden, maar dat de prijsstijging op jaarbasis in het vierde kwartaal minder groot was dan die in het derde kwartaal.

De gemiddelde inflatie in 2012 was op de drie eilanden van Caribisch Nederland veel lager dan in 2011.

door: Belkis Osepa