THE BOTTOM/ORANJESTAD–Ter voorbereiding op de mogelijke komst van windturbines op Saba en St. Eustatius worden momenteel twee windmeetmasten geïnstalleerd. De mast bij Corre Corre Bay nabij de botanische tuin in Statia staat al. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een meetmast in de buurt van de  vuilstortplaats in Fort Bay op Saba.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De meetmasten zijn 60 meter hoog. Hiermee wordt drie maanden lang op verschillende hoogten continu de windsnelheid gemeten.

Na de zomerperiode worden de windgegevens geanalyseerd en volgt een keuze over het te gebruiken type windmolen.

Al vanaf 2011 wordt onderzocht hoe de kosten van energie op de twee eilanden kunnen worden beheerst. Daarbij is gekeken naar alternatieven naast de huidige wijze van energieopwekking met dieselgeneratoren.

Waarschijnlijk is windenergie op korte termijn de meest efficiënte optie. Het mogelijke gebruik van zonne-energie is op dit moment nog in een verkennende fase.

Door: John van Kerkhof