Aanleg zeekabel - foto: Saba Conservation Foundation

Aanleg zeekabel – foto: Saba Conservation Foundation

THE BOTTOM – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk zegt dat de 8.9 miljoen euro voor een zeekabel op St. Eustatius en Saba het geld waard is. Dat laat de minister in antwoord op Tweede Kamervragen weten.

 
“Het betreffen geografisch gezien redelijk geïsoleerde eilanden, waar de inwoners beperkte mogelijkheden hebben om kennis en informatie te delen en verwerven of online economische activiteiten te ontwikkelen”, meent Plasterk. Daarnaast liggen de eilanden in de orkaanzone, die goede en betrouwbare telecommunicatie volgens de minister cruciaal maakt voor hulpverlening in noodsituaties.

 
Kapitaalvernietiging
De uiteindelijke kosten liggen met 8.9 miljoen euro hoger dan de begrote aanlegkosten van 6.4 miljoen. “Zonder deze investeringen zou de kabel er wel liggen maar zou deze nog niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden. Daarbij zou het kapitaalvernietiging zijn indien de kabel in de toekomst door schade niet meer bruikbaar zou zijn”, aldus Plasterk.

 
Met de extra middelen is onder meer een dubbele aanlanding gerealiseerd om zo de betrouwbaarheid van het systeem te vergroten. Verder is geïnvesteerd in een betere bescherming van de kabel. Ook is de route van de kabel gewijzigd om de impact op het milieu te minimaliseren.

 
Nut
Plasterk benadrukt het nut van de kabel. “Allereerst dient te worden gezegd dat het doel van de zeekabel is om de eilanden als geheel een betere breedbandige aansluiting te geven tot het internet. Daarbij wordt een strategische en fundamentele impuls gegeven aan de maatschappelijke, sociale en economische ontwikkeling. Verder is de dienstverlening van Rijksdienst Caribisch Nederland in belangrijke mate afhankelijk van het goed functioneren van de telecommunicatie infrastructuur.”

 
Door Hazel Durand