Wilbert Stolte, die op Sint Eustatius afscheid heeft genomen als Rijksvertegenwoordiger, ontvangt een afscheidscadeau uit handen van gezaghebber Gerold Berkel - foto: Anneke Polak

Wilbert Stolte ontvangt een afscheidscadeau uit handen van gezaghebber Gerold Berkel – foto: Anneke Polak

ORANJESTAD – Vertrekkend Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte heeft op Sint Eustatius afscheid genomen. “Ik vertrek met een optimistisch gevoel, de financiën zijn goed. Het is altijd een prettig gevoel als je financieel ‘in control’ bent, dat geeft armslag en dan kun je verder bouwen.”

 
Per 1 mei zal Stolte vervangen worden door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger Julian Woodley, afkomstig van Sint Eustatius. Woodley is één van de aanwezigen bij het afscheid van Stolte in The Old Gin House in Oranjestad, evenals gezaghebber Gerold Berkel. Grote afwezigen zijn gedeputeerden Reginald Zaandam en Carlyle Tearr.

Anneke Polak in gesprek met Wilbert Stolte

“De financien waren bij de start op 10-10-10 een punt van aandacht. In mijn recente gesprek met het College financieel toezicht (Cft) hebben we geconstateerd dat de eilanden financieel ‘in control’ zijn. Er worden door Statia op dit punt serieuze stappen gemaakt”, zegt Stolte in zijn afscheidstoespraak.

 
Toch moet ook Stolte erkennen dat er nog veel werk te verzetten is voor zijn (tijdelijke) opvolger, die in elk geval tot 1 september zal aanblijven. Woodley zal vanuit Sint Eustatius te werk gaan en periodiek Bonaire bezoeken. Anders dan zijn voorganger dus, al geeft Stolte zelf aan regelmatig op Sint Eustatius geweest te zijn. “Ik ben hier veel geweest, heb scholen bezocht, het ziekenhuis en de kerken.”

 
Koopkracht
Uit gesprekken die de Rijksvertegenwoordiger met de bewoners voerde tijdens zijn bezoeken komt toch vooral de zorg over de koopkracht naar voren, oftewel de gestegen prijzen sinds 10-10-10. “Armoedebestrijding en koopkrachtontwikkeling zijn van groot belang voor de armste en zwakste mensen op het eiland. Alleen met gerichte en specifieke maatregelen vanuit de centrale overheid en maatregelen vanuit het Openbaar Lichaam Statia is het mogelijk om deze mensen te ondersteunen zodat ook zij een aanvaardbaar bestaansminimum hebben.”

 
Bestuurlijke wisselingen
Hij laakt het feit dat er in de afgelopen drie jaar heel veel wisselingen in het bestuurscollege hebben plaatsgevonden. “Een vermelding in het Guinness Book of Records”, grapt Stolte tijdens zijn afscheidstoespraak. Door de veranderingen in de Rijkscoördinatie moet een betere samenwerking tussen de Rijksvertegenwoordiger, de Rijksdienst Caribisch Nederland, de ministeries en de openbare lichamen mogelijk zijn, stelt Stolte. “Statia wil graag meer ruimte voor een eilandspecifieke aanpak van de problemen. Naar mijn mening een terecht punt. Zorgpunt blijft wel dat de openbare lichamen en de Rijksoverheid elkaar met name op ambtelijk niveau beter moeten weten te vinden.”

 
Afgelopen maandag nam de vertrekkend Rijksvertegenwoordiger afscheid op Saba, 24 april zal het afscheid op Bonaire worden gehouden. Stolte vertrekt eerder dan gepland en maakt zijn termijn van zes jaar niet af, nadat zijn functioneren zwaar onder vuur kwam te liggen. Noch in Nederland, noch op de eilanden genoot hij nog het vertrouwen, zo bleek uit onderzoek naar het functioneren van de Rijksvertegenwoordiger.

 
Door Anneke Polak