Een volle zaal voor de bijeenkomst met de Statiaanse politici - foto: John Samson

Een volle zaal voor de bijeenkomst met de Statiaanse politici – foto: John Samson

ROTTERDAM – De gemeentekas van Sint Eustatius voert de boventoon tijdens de informatiesessie die de eilandsraadsleden en wethouders geven aan Statianen in Nederland. Twee uur lang wordt er met hen over de toekomst van Statia gesproken, want er is een hoop gaande in de Caribische gemeente.

Het zijn onzekere tijden voor de gemeentekas van Sint Eustatius: de financiële cijfers van het eiland blijken volgens coalitieleider Clyde van Putten (PLP) niet helemaal te kloppen en de onderhandelingen over hogere belastingen en havenrechten voor olieterminal NuStar verlopen erg moeizaam.

NuStar
Het bedrijf lijkt volgens de politici geen concessies te willen doen. De eilandsraad is van plan om eenzijdig hogere belastingen te gaan eisen van de olieterminal. De mogelijkheid bestaat dat NuStar, de belangrijkste economische pilaar van het eiland, gaat vertrekken.

Beetje bij beetje komen de Statianen de kelder binnen waar de bijeenkomst wordt gehouden. Het zingen van het volkslied gaat moeizaam, met veel pauzes en getwijfel. Na een gebed valt coalitieleider Clyde van Putten (PLP) met de deur in huis over de stand van zaken op Sint Eustatius: de coalitie van PLP en UPC, die nu tien weken zit, staat voor grote uitdagingen.

Voorafgaand aan de vele bijeenkomsten met Haagse politici, praat de delegatie van raadsleden en wethouders van Sint Eustatius de aanwezigen bij over de ontwikkelingen op het eiland - foto: John Samson

Voorafgaand aan de vele bijeenkomsten met Haagse politici, praat de delegatie van raadsleden en wethouders van Sint Eustatius de aanwezigen bij over de ontwikkelingen op het eiland – foto: John Samson

Ook op sociale media is goed te merken dat de discussies over de toekomst van Statia de afgelopen tijd feller zijn geworden, merken de politici op. Ook onderwijs en de slechte staat van de wegen op het eiland zijn onderwerp van gesprek.

Meer autonomie
“Wij zijn hier niet in Nederland om geld aan ze te vragen, want wij zijn een trots volk”, zegt Van Putten. Maar Nederland zou het eiland wel de nodige tools moeten aanreiken om op eigen benen de problemen op het eiland te kunnen oplossen. De coalitie wil tijdens de Caribisch Nederland-week in Den Haag hun wens duidelijk kenbaar maken aan de Nederlandse politici: er moet snel gekeken worden hoe Sint Eustatius meer autonomie kan krijgen als ‘openbaar lichaam’. “Wij geloven niet dat Den Haag het recht heeft om voor ons te bepalen in welke richtingen wij beslissingen moeten maken. Ons volk heeft onze eigen vertegenwoordigers gekozen.”

Brain drain
De Nederlandse overheid zou Statianen moeten inschakelen om op het eiland aan de slag te gaan, in plaats van steeds Europese Nederlanders te sturen, is de wens van de delegatie. “Wij willen onze mensen terug, want jullie begrijpen onze cultuur”, zegt Van Putten tegen de aanwezigen.

Net als de twee andere Caribische gemeenten Bonaire en Saba, wil ook Sint Eustatius dat hun hoogopgeleide eilandgenoten in Nederland terugkeren naar het eiland. De eilandscoalitie wil dat er op korte termijn een database wordt gemaakt, waarin Statiaanse professionals opgenomen worden. Ze willen op die manier een afspraak maken met Den Haag: als er een vacature op het eiland openstaat, moeten Statianen voorrang krijgen.

Door John Samson