Foto: John Samson

Families zijn woedend dat politieke leiders langs bejaarde Statianen gaan om hun stemkaart te krijgen – foto: John Samson

Nog nooit zijn er zoveel partijen die meedoen aan de eilandsraad-verkiezingen op Sint-Eustatius. Veel mensen zich zorgen over een eerlijk verloop van de verkiezingen, blijkt uit een rondgang. 

Een grote groep Statianen denkt dat er gesjoemeld wordt. “Je hoort een heleboel rare verhalen. Bij het referendum in december zouden er een heleboel stemkaarten zijn gebruikt van mensen die niet meer op Statia wonen”, vertelt Boni Ellis. “Ze zeggen dat alles nu geregeld is, maar dat gelooft niemand.”

Een bijdrage van verslaggever John Samson

Machtigingen
Ook in de tuin van het stembureau zijn mensen sceptisch. Verkiezingsadviseur Carina Sikking verzekert dat er niet gesjoemeld wordt. “Het zijn de politici die roepen dat je hier met zes kaarten kan komen stemmen. Mensen geloven hen, maar het is echt niet zo. Je mag maar met twee machtigingen aankomen.”

Na de onregelmatigheden bij het referendum in december 2014, heeft de gemeente geprobeerd om het bevolkingsregister op te schonen. Voor de verkiezingen van de Statiaanse eilandsraad is dit nog steeds niet helemaal in orde. “Het grootste gedeelte is opgeschoond. Het is een proces”, aldus Sikking.

Bejaarden
Er zijn verschillende incidenten gemeld rondom het ronselen van stemmen door politici en hun aanhangers. Families zijn woedend dat politieke leiders langs de bejaarde Statianen gaan om hun stemkaart en machtiging te krijgen. De bejaarden hebben spijt dat ze zich hebben laten overhalen. Zo ook de 97-jarige Buter Timber. Voor haar is het vandaag toch goed afgelopen, want zij heeft op de valreep een nieuwe stemkaart kunnen krijgen.

Voor de 76-jarige moeder van Maya Leon-Pandt is het misschien te laat voor een nieuwe stemkaart. “Ik kon meteen aan haar gezicht zien dat ze er spijt van heeft, want het is een partij waar ze nooit op stemt. Ze hadden toch beloofd dat ze dit keer niet achter de bejaarden aangaan?”, zegt Leon-Pandt.

Nog nooit heeft het eiland met 2.435 kiesgerechtigden zes partijen gekend. De strijd gaat over de band met Nederland en welke partij welvaart kan brengen voor de Statianen. Op Sint Eustatius kunnen veel mensen moeilijk rondkomen. Een heel brood kost gemakkelijk tussen de 5 en 6 dollar door de hoge importkosten en uitblijven van prijscontrole.

De Statianen hopen dat ze het eindelijk financieel vooruit gaan na de verkiezingen en dat de dure levensmiddelen goedkoper worden. Het eiland kampt met een hoge werkloosheid en de mensen die wel werk hebben krijgen niet genoeg betaald omdat ze vaak laaggeschoold zijn. Geschat wordt dat zo’n 10 procent van de bevolking analfabeet is.

NuStar
Voor ongeveer 250 inwoners hangt hun toekomst mogelijk af van de verkiezingsuitslag. NuStar Energy, de grootste werkgever op Sint Eustatius, heeft haar werknemers in een brief gewaarschuwd dat zij goed moeten letten op wie ze stemmen. De huidige eilandsraad heeft vlak voor de verkiezingen een motie ingediend om zo’n 6 miljoen te gaan afdwingen van het bedrijf. Mocht de motie na de verkiezingen uitgevoerd worden, dan dreigt het oliebedrijf te vertrekken naar het naburige Sint Kitts.

Door John Samson