Foto: John Samson

ORANJESTAD – Op Sint Eustatius is een nieuwe coalitie gevormd die in Den Haag de staatkundige status van het eiland ter discussie wil stellen. PLP en UPC willen samen een vuist maken tegen ‘het commanderen’ vanuit Den Haag. Dat zegt coalitieleider Clyde van Putten (PLP).

“Het is niet meer ‘business as usual’. Dat is mijn boodschap aan de politici in Den Haag”, zegt Van Putten. “Het Caribische deel van Nederland wordt anders behandeld dan het Europese deel van Nederland. We willen graag met Den Haag praten en samenwerken, maar wij gaan niet meer accepteren dat Nederland ons van alles blijft opleggen. Kolonialisme is voorbij.”

Clyde van Putten (PLP)

Clyde van Putten (PLP)

De nieuwe coalitie wil opnieuw met Den Haag gaan onderhandelen over de staatkundige verhouding. Van Putten: “We gaan binnenkort het gesprek aan. Het volk van Sint Eustatius heeft er niet voor gekozen om een bijzondere gemeente van Nederland te worden. We willen meer autonomie.”

Stabiliteit
Op Statia is in de voorgaande regeerperiode drie keer van coalitie veranderd. “Er is behoefte aan stabiliteit op dit eiland. Dat is dan ook het belangrijkste punt tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Met DP viel niet te onderhandelen”, aldus Van Putten (PLP). De nieuwe eilandsraad en de gedeputeerden worden donderdag ingezworen.

Door John Samson