Foto: John Samson

ORANJESTAD – De Caribische gemeente Sint-Eustatius overweegt Nederland voor het Internationaal Gerechtshof te slepen. Het lokale bestuur strijdt al jaren voor meer autonomie, maar Nederland wil daar niet aan meewerken. Dat zegt Clyde van Putten, een lokale coalitieleider van PLP.

Van Putten overweegt om samen met zijn coalitiepartners naar het Internationaal Gerechtshof te stappen, als Nederland blijft weigeren om het gesprek over autonomie aan te gaan. Sint-Eustatius heeft begin januari officieel protest aangetekend bij de Rijksministerraad en bij premier Mark Rutte. De premier heeft nog niet gereageerd.


Coalitieleider Clyde van Putten (PLP) vertelt waarom Sint-Eustatius niet nog een keer een referendum zal houden – video: John Samson

De vraag is of de bevolking van Sint-Eustatius zelf ook autonomie wil. Het eiland en politiek Den Haag verschillen van opvatting hierover. Nederland ziet het referendum van 2014 als ongeldig, in tegenstelling tot het lokale gemeentebestuur.

Meten met twee maten
Volgens Van Putten is de Haagse opvatting over het referendum van 2014 een schoolvoorbeeld van het meten met twee maten. “Wij hebben Nederland ten eerste nóóit gevraagd om een gemeente te worden. In het referendum van 2005 hebben inwoners gekozen om in de Nederlandse Antillen te blijven. Ook al betekende dat we dan als enige eiland over zouden blijven.” Toch werd Sint-Eustatius in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland.

Welles, nietes
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) ziet het referendum van 2014 als ongeldig, omdat de verplichte opkomstpercentage van 60 procent niet werd behaald. Nederland zou pas het proces naar autonomie willen beginnen als het eiland opnieuw een referendum houdt.

Als het aan Van Putten ligt, komt dat er ‘onder geen beding’. De verplichte opkomst is volgens het lokale bestuur achteraf wel behaald. “Er stonden op de oproeplijst van het bevolkingsregister heel veel mensen die al jaren dood zijn of al tien tot vijftien jaar niet meer op het eiland wonen”, vertelt Van Putten. “En maanden na het referendum zagen we een opschoning van dezelfde oproeplijst, voor de Eilandraadsverkiezingen”.

“Een referendum is geldig wanneer het de Nederlanders goed uitkomt. Om ons te koloniseren, een ‘openbaar lichaam’ van te maken.”

Lokale politici hebben in de afgelopen maanden bezoeken uitgebracht aan de Verenigde Naties in New York om de autonomie te bewerkstelligen. Ook wordt er gelobbyd bij de autonome eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.


Voor oppositiepartij DP is autonomie op Sint-Eustatius nu niet aan de orde. – video: John Samson