Foto: John Samson

ORANJESTAD – De Caribische gemeente Sint-Eustatius wil dat er zo snel mogelijk een groot overleg komt met de Nederlandse regering om de onderlinge ruzie op te lossen. Die ruzie gaat over de financiën en de manier waarop Nederland met het bestuur van het eiland omgaat.

Sint-Eustatius heeft dinsdag een brief gestuurd naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de dialoog wil het eiland voorkomen dat de situatie ‘escaleert en verslechtert.’

In de brief wordt onder andere over de strenge financiële toezicht op de gemeentekas gesproken en over de rol van minister Plasterk. Hij zou onafhankelijke adviezen negeren en zijn ambtenaren zouden regels overtreden. Wanneer het eiland kritiek heeft, wordt dat door de Nederlandse regering ‘genegeerd’ of ‘bestraft’ met sancties en het ‘stopzetten van bepaalde contacten’, staat onder meer in de brief.

Het ministerie van BZK bevestigt de brief te hebben ontvangen, maar wil nog niet op de pijnpunten van Sint-Eustatius reageren. De woordvoerder van minister Plasterk laat in een korte reactie weten dat de hoogste ambtenaar van BZK donderdag en vrijdag een bezoek brengt aan het eiland ‘om de verhoudingen tussen Nederland en Sint-Eustatius te verbeteren’. “De situatie is zorgelijk”, vertelt de woordvoerder. “Voor Nederland is het ook belangrijk dat daar wat aan gedaan wordt.”

De 7 pijnpunten van Sint Eustatius
Op basis van de brief en gesprekken met de lokale coalitie
1. De strenge financiële toezicht
Nederland eist dat Sint-Eustatius de financiën op orde krijgt. De controle zou zo streng zijn, dat er volgens het lokale bestuur sprake is van een vicieuze cirkel. Om bijvoorbeeld water en wc-papier te kopen, moet de gemeente eerst toestemming vragen aan een bewindspersoon die de minister heeft aangewezen.
2. Nederland negeert regels
Nederland zou volgens het eilandbestuur tegen de regels in instructies geven aan de gezaghebber [burgemeester, red.] om sommige besluiten van het lokale parlement niet te ondertekenen.
 3. De ‘publieke aantijgingen’ van minister Plasterk
Volgens Sint-Eustatius doet de minister serieuze beschuldigingen over onbehoorlijk bestuur op het eiland, zonder dat te onderbouwen.
4. Geen reactie op brieven uit Sint-Eustatius
Dit zijn brieven zoals de officiële protestbrief naar premier Mark Rutte over meer autonomie en verschillende brieven aan de Tweede Kamer die onbeantwoord blijven.
5. Nederland handelt ‘subjectief’
Nederland zou handelen op ‘vooroordelen’: roepen dat het bestuur verbeterd moet worden, zonder dat er meetbare richtlijnen en criteria zijn.
6. Adviezen worden genegeerd
Onafhankelijke adviezen zouden ‘op selectieve wijze’ opzij gelegd worden door Nederland. Vooral over de financiën.
7. Kritiek wordt ‘genegeerd’ en ‘bestraft’ door de minister
Volgens Sint-Eustatius is kritiek vanuit het eiland aan Den Haag één van de redenen waarom minister Plasterk Rijksambtenaren verbiedt om rechtstreeks contact met de lokale ambtenaren en bestuurders te hebben.

Dialoog met alle betrokkenen
Sint-Eustatius vraagt om de dialoog te houden onder een ‘neutrale voorzitter’, om zo meer transparantie te krijgen. Alle instellingen die bij de ruzie betrokken zijn, zouden volgens de eilandraad moeten deelnemen: het eilandbestuur, de Rijksvertegenwoordiger, het ministerie van BZK en de instellingen die nu direct te maken hebben met de financiën van het eiland – het College Financieel Toezicht, en de bedrijven PwC en KPMG.