Deelnemers aan de Mars voor Autonomie houden protestborden omhoog– foto: The Daily Herald/Althea Merkman

Deelnemers aan de Mars voor Autonomie houden protestborden omhoog – foto: The Daily Herald/Althea Merkman

ORANJESTAD – Het eilandsbestuur van St. Eustatius heeft een informatieavond aangekondigd over de aanwijzing van minister van Koninkrijkszaken Ronald Plasterk om het eiland onder verscherpt administratief en financieel toezicht te plaatsen.

De onderhandelingen met het College Financieel Toezicht (Cft) en de gesprekken die met rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella zijn gevoerd, komen dan aan de orde. Gedeputeerden Reginald Zaandam (constitutionele zaken) en Astrid McKenzie-Tatem (financiën) nemen deel aan een paneldiscussie.

Minister Plasterk kondigde op 10 juni aan dat hij Statia onder verscherpt financieel toezicht plaatst, maar de Statianen willen zich daar niet zonder slag of stoot aan onderwerpen.

Plasterk noemde de financiële en bestuurlijke situatie op het eiland toen zorgelijk. Volgens hem heeft Statia dit jaar al een financieel tekort van 900.000 dollar opgelopen, en hij zei dat er vorig jaar een tekort was van een miljoen. Omdat het bestuur de salarissen van ambtenaren wilde verhogen, zou het tekort verder oplopen met nog eens twee miljoen dollar.

Op 17 juni liet gezaghebber Gerald Berkel namens de gedeputeerden per brief aan Den Haag weten het oneens te zijn met de maatregelen, omdat deze gebaseerd zouden zijn op eenzijdige en verkeerde financiële informatie. De zorgen over onregelmatigheden in het bestuursapparaat vond hij “vaag en niet specifiek onderbouwd.”

Het eilandsbestuur zegt ook dat het niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor tekorten die ontstaan zijn onder verantwoordelijkheid van het vorige bestuurscollege.

Na de maatregel van Plasterk werd een stuurgroep opgericht onder voorzitterschap van rijksvertegenwoordiger Isabella die een plan van aanpak moet opstellen voor het op orde brengen van de bestuurlijke problemen. Het eiland zou al voor 18 juni een bezuinigingsplan hebben moeten presenteren, maar dat is niet gelukt.

Wisseling van de wacht
De huidige coalitie van Progressive Labour Party (PLP) en United People’s Coalition (UPC) is na de eilandsraadsverkiezingen van afgelopen maart aan de macht gekomen. Daarvoor maakte de DP onder leiding van Koos Sneek jarenlang grotendeels de dienst uit.

PLP-voorman Clyde van Putten liet weten dat “deze regering niet met de pootjes omhoog op zijn rug gaat liggen”. Van Putten ontziet ook voormalig gedeputeerde van financiën Koos Sneek niet. Die zou, volgens Van Putten, de St. Eustatius Housing Foundation zou hebben opgelicht voor een bedrag van 80.000 dollar en hij zou als gedeputeerde van financiën het accountantsbureau Baker Tilly hebben bevoordeeld, omdat zijn onderneming Norako N.V. daar mede-eigenaar van is. De advocaat van Sneek zegt dat die uitspraken “volledig uit de lucht zijn gegrepen” en vindt het smaad en laster. Sneek heeft op 30 juni aangifte gedaan tegen Van Putten bij het Openbaar Ministerie.

Het Cft blijft ondertussen benadrukken dat Statia zijn financiële zaakjes op orde moet brengen. Isabella’s stuurgroep kan nog op weinig medewerking van de gedeputeerden rekenen. Tijdens een eerste vergadering, die op 30 juni werd gehouden bleven ze afwezig. Gezaghebber Berkel, de eilandsecretaris en enkele andere ambtenaren waren wel aanwezig om over het opstellen van een verbeterplan te praten.

Het bestuurscollege en het Cft hebben elkaar ondertussen gesproken. Er wordt voorgesteld om een groep van deskundigen op te richten die samen met vertegenwoordigers van het Openbaar Lichaam, het team van de Rijksvertegenwoordiger en het Cft voor 1 september een plan van aanpak voor de verbetering van het financieel beheer moet opstellen.

Door John van Kerkhof