Minister Ronald Plasterk.

ORANJESTAD – Er komt nog geen nieuwe waarnemend gezaghebber naar St. Eustatius. Wel wordt het bestuurscollege extra bijstand van deskundigen aangeboden, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Plasterk was van plan een niet bij name genoemde hoge ambtenaar uit Nederland te benoemen als waarnemend gezaghebber, maar zijn voornemen stuit op breed verzet in de eilandsraad.

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella heeft de eilandsraad op vrijdag 27 januari over de voorgenomen aanwijzing van een nieuwe waarnemer gehoord. Op basis van dit overleg en na kritische brieven over dit voornemen te hebben ontvangen heeft de minister de rijksvertegenwoordiger verzocht het aanwijzen ven een nieuwe waarnemend gezaghabber aan te houden, tot na een bezoek van secretaris-generaal Richard van Zwol aan Statia.

Niet vrijblijvend
“Gelet op uw en mijn dringende wens om, ten behoeve van haar inwoners, het functioneren van het openbaar lichaam te verbeteren, zal bij voornoemd bezoek reeds wel, niet vrijblijvend, extra deskundige bijstand aan het openbaar lichaam, respectievelijk (waarnemend) gezaghebber en bestuurscollege worden aangeboden”, schrijft Plasterk aan de Tweede Kamer.

Het voornemen om een hoge Nederlandse ambtenaar in plaats van een doorgewinterde burgemeester tot waarnemer te benoemen stuitte niet alleen de regeringspartijen maar ook de oppositie in Statia’s eilandsraad tegen de borst.

De eilandsraad was unaniem tegen het aanstellen van de voorgenomen kandidaat, aangezien deze duidelijke bestuurlijke ervaring op het hoogste niveau en affiniteit met Caribisch Nederland zou missen. De persoon in kwestie heeft slechts korte tijd als adviseur op Curaçao gewerkt.

Kritische brieven
Zowel fractieleider van coalitiepartij Progressive Labour Party (PLP), Clyde van Putten, als Koos Sneek van oppositiepartij Democratic Party (DP Statia) schreven kritische brieven aan minister Plasterk. Volgens Van Putten zou Den Haag hebben besloten tot het aanstellen van een Nederlandse ambtenaar op basis van “vage, niet gesubstantieerde aantijgingen over onbehoorlijk en instabiel bestuur door de overheid van St. Eustatius.”

Van Putten kondigde aan dat de eilandsraad niet zal meewerken aan het benoemen en functioneren van een (waarnemend) gezaghebber indien deze niet via de te volgen procedures wordt benoemd, en geen of onvoldoende lokaal politiek draagvlak heeft. De eilandsraad zal op zeer korte termijn gekwalificeerde kandidaten voor de functie van gezaghebber voordragen, zo laat hij weten.

De DP liet in haar brief aan Plasterk weten niet tegen de aanstelling van een waarnemer te zijn, maar acht de voorgestelde kandidaat niet ervaren genoeg. Bovendien heeft de kandidaat geen band met de eilanden.

Statia zit zonder een gezaghebber sinds het aftreden van Gerald Berkel in april 2016. Huidig waarnemend gezaghebber Julian Woodley is volgens de in het bestuurscollege zitting hebbende partijen ongeschikt, omdat het hem als voormalig DP-gedeputeerde aan onpartijdigheid zou ontbreken.