Foto: John Samson

WILLEMSTAD – Zuchtend komt coalitieleider Clyde van Putten (PLP) van Sint Eustatius het Cft-pand in Willemstad uitgelopen. “Niet goed”, zegt hij geïrriteerd als hem wordt gevraagd hoe het overleg is gegaan. “Ze hebben hun keuze al gemaakt.”

Vanaf nu moet Sint Eustatius de adviezen van het College financieel toezicht (Cft) over de begroting en het financieel beheer opvolgen. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties vandaag aan Statia meegedeeld. “Om te voorkomen dat de begroting in de tussentijd verder verslechtert, mogen er vanaf dit moment geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan worden.”

Coalitieleider Clyde van Putten is niet blij na zijn bezoek aan het Cft - foto: Anneke Polak

Coalitieleider Clyde van Putten is niet blij na zijn bezoek aan het Cft – foto: Anneke Polak

Koloniale periode
In 2011 en 2012 was dit ook al het geval, maar nu zal de reactie anders zijn, stelt Van Putten. “De mensen in Statia zullen dit niet accepteren.” Hij praat rustig maar in duidelijke bewoordingen. “Nederland begrijpt niet dat de koloniale periode voorbij is, onze mensen zijn geëmancipeerd. Zolang ik leider ben op dit eiland, zullen we dat ook niet accepteren en zijn we bereid tot het uiterste te gaan. Wat dat inhoudt? We zullen vechten voor de harten en de ziel van ons land. Als er bloed moet vloeien op de straten van Statia, dan zal dat zo zijn.”

Waar Van Putten concreet op doelt, wordt niet duidelijk. “De tijd zal het leren.” Ondertussen heeft hij gedeputeerde Astrid Mc.Kenzie opgedragen vanuit Nederland, waar zij de Caribisch Nederland Week bijwoonde, terug naar Statia te komen. Zelf zou Van Putten tot zondag op Curaçao blijven maar overweegt eerder terug te gaan. “Het zal niet makkelijk zijn deze boodschap thuis te moeten brengen.”

Secretaris van het Cft Cees van Nieuwamerongen wil niets loslaten over het overleg met de coalitieleider van Sint Eustatius. “We zullen nu wachten op de aangepaste begrotingswijziging voor 2015. We hebben de afgelopen periode diverse adviezen richting Sint Eustatius gestuurd en onze zorgen gedeeld. De begrotingswijziging is van een negatief advies voorzien, dat was enkele maanden geleden. Tot op heden hebben we geen nieuwe begroting ontvangen.”

‘Blanke Nederlander’
De politicus geeft nu al aan dat de deadline voor de aangepaste begroting te vroeg komt. “In plaats van met voorafgaand toezicht aan te komen zetten, zou het beter zijn om onze begroting te laten doorlichten en samen te werken met de overheid. Maar zolang de Democratic Party van Koos Sneek – een blanke Nederlander – niet in de coalitie zit krijg je dit soort gedoe. Dit voorafgaand toezicht is niet alleen politiek ingegeven maar ook racistisch. Dat gevoel leeft op het eiland. Nederland vertrouwt de lokale politici niet.”

Sinds 10-10-’10, de datum waarop Sint Eustatius een bijzondere gemeente van Nederland werd, zijn er volgens Van Putten een heleboel extra belastingen en regelingen doorgevoerd. “Maar extra geld om het eiland sociaal en economisch op te bouwen, dat geven ze niet. Vind je het gek dat het tekort op de begroting dit jaar oploopt naar tussen de twee en vier miljoen dollar?”

Tekort loopt op
Van Nieuwamerongen benadrukt dat het tekort niet zomaar uit de lucht is komen vallen. “Halverwege 2014 kwamen de eerste signalen van onrechtmatigheden. Zo zijn er verplichtingen aangegaan die geen basis in de begroting hadden, zoals het aanstellen van extra medewerkers die niet waren begroot. Toen al is door ons aangegeven dat er iets moet veranderen om voorafgaand toezicht te voorkomen. Ik hoop voor Statia dat het tekort niet oploopt tot 4 miljoen dollar.”