Leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

ORANJESTAD — Aruba en Nederland gaan binnenkort overleggen over blijvend financieel toezicht. Het College Financieel Toezicht (Cft) gaat de ontwerpbegroting van 2015 nakijken en van adviezen voorzien.

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt dat het gaat het om een ‘voor de beide regeringen aanvaardbare structurele regeling.’ Deze moet van kracht gaan nadat het Cft de ontwerpbegroting van 2015 heeft nagekeken. Dit op verzoek van de Arubaanse regering zelf.

Fiscal Counsil
Premier Mike Eman is in Nederland voor een werkbezoek. Eman en minister Angel Bermudez (Financiën) hadden eerder aangegeven dat het Cft de begroting van 2015 zou checken. Daarnaast zou het Cft een door Aruba op te richten Fiscal Counsil ondersteunen. De Fiscal Counsil zou voortaan de begroting toetsen voor het naar de Staten gaat.

Bij het aanbieden van het definitieve rapport voor de begroting van 2014 raadde Cft-voorzitter Age Bakker dit af en pleitte hij voor invoering van permanent financieel toezicht voor Aruba, gelijk aan die op Curaçao en Sint Maarten. Met de aankondiging van de nieuwe afspraken vandaag is het nog onduidelijk of de Fiscal Counsil er komt.

Hervormingen
Aruba voert een aantal hervormingen door in 2015, waaronder een verhoging van pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar. Ook moest de Arubaanse regering van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties een meerjarenraming indienen voor de periode tot 2018. Hierin staat onder meer een tekort van 0,5 procent in 2017 waarbij de economische vooruitzichten positief zijn, en een overschot van 0,5 procent in 2018.

Door Ariën Rasmijn