Minister Bermudez geeft antwoord in de Staten van Aruba. Foto: Ariën Rasmijn

Minister Bermudez geeft antwoord in de Staten van Aruba – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Het Arubaanse parlement wil duidelijkheid van minister van Financiën Angel Bermudez over een brief dat het College financieel toezicht (Cft) naar hem en Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp heeft gestuurd.

Vooral de oppositiepartijen maken zich zorgen over de inhoud en de toon van de brief, waarin het Cft stelt dat de regering van Aruba vier door haar gemaakte aanbevelingen alsnog moet verwerken in de begroting van 2015. De oppositie vreest dat er weinig wordt gedaan om een confrontatie zoals rond de begroting van vorig jaar te voorkomen en wijst op de kans op een nieuw Koninklijk Besluit of een Algemene Maatregel van Rijksbestuur.

Een reportage van Ariën Rasmijn

Het College wil dat de regering stopt met indexeringen op de lonen van ambtenaren, een solidariteitsbelasting invoert, een stappenplan opstelt voor het invoeren van 24 nieuwe maatregelen en de financiële administratie opvijzelt.

De regeringsfractie zegt dat als dit gebeurt, het niet te maken heeft met de cijfers, maar met de wens van Nederland om het Cft over de financiën van alle Caribische landen van het Koninkrijk te laten gaan. Ook de Statenvoorzitter had vragen. Zij wilde weten of en wat de consequenties zouden zijn als Aruba de adviezen van het Cft niet opvolgt.

‘Herinnering’
Minister Bermudez verklaart dat het Cft dan mogelijk de Rijksministerraad hierover zou kunnen inlichten en van aanbevelingen zou kunnen voorzien. De minister zegt zich verder niet echt zorgen te maken over de toon van de brief die hij een ‘herinnering’ noemt om de vier aanbevelingen tijdens de behandeling van de begroting van 2015 te bespreken.

Door Ariën Rasmijn