Mike Eman geeft uitleg aan de Staten over het nieuwe protocol voor financieel toezicht. Foto: Ariën Rasmijn

Mike Eman geeft uitleg aan de Staten over het nieuwe protocol voor financieel toezicht – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Alle fracties in het Arubaanse parlement hebben kritiek op het nieuwe akkoord voor financieel toezicht dat Aruba en Nederland met elkaar hebben gesloten.

Al tijdens de korte Statenvergadering gisteren waarin premier Mike Eman uitleg gaf over het protocol was er veel gemor, met name vanuit de oppositie. Maar ook de regeringsfractie had kritische noten ten opzichte van het protocol.

Normen
Tijdens het korte debat feliciteerde AVP-fractieleider Rene Herdé premier Eman weliswaar met het akkoord, maar hij gaf tegelijkertijd ook aan dat het voor hem belangrijk is dat het nieuwe College Arubaans Financieel Toezicht (Caft) dezelfde normen hanteert die in het Balanced Budget Akkoord en de Meerjarenraming 2014-2017 staan aangegeven. “Die normen zijn onze normen maar eigelijk strenger dan die op Curaçao, St. Maarten of Nederland. Ten tweede is belangrijk dat de Caft van tijdelijke aard is totdat de eigen Fiscal Council geïnstalleerd is”, aldus de leider van de fractie van de regeringspartij.

“Mijn grootste bezwaar is dat het akkoord niets zegt over de economische draagkracht van te nemen maatregelen. Op Curaçao hebben de maatregelen van het Cft weliswaar geleid tot sanering van de openbare financiën, maar tegelijkertijd ook tot economische recessie en hogere werkloosheid, met alle gevolgen van dien. Dat was en blijft onze grootste bezwaar tegen de CFT/AFT aanpak. Een geleidelijke aanpak met aandacht voor economische stimulering is volgens ons de betere aanpak “, aldus Herdé.

Volgens MEP-leider Evelyn Wever-Croes heeft Nederland via het Caft alsnog ingegrepen in de Arubaanse overheidsfinanciën en zal ze ‘niet meer loslaten totdat de financien op orde zijn gezet’. “Hiermee geeft Nederland een duidelijk signaal af. Aruba is nu aan handen en benen gebonden, totdat de financiën weer op orde zijn gebracht op het niveau dat MEP het in 2009 heeft achtergelaten. Wij betreuren het want dit had allemaal voorkomen kunnen worden.” Volgens de oppositieleider hebben premier Eman en zijn kabinet ‘verkeerde keuzes gemaakt’. “En nu moet het volk boeten.”

‘Zwaard van Damocles’
PDR-leider Andin Bikker gaat puntsgewijs in op zijn bezwaren rondom het Caft-protocol. Hij geeft aan dat met dit protocol een Algemeen Maatregel van Rijksbestuur nog niet van de baan is en dat het nu als een ‘zwaard van Damocles’ boven de regering hangt. Ondanks dat het door de Arubaanse Staten als wet moet worden aangenomen, kan Aruba geen wijzigingen aanbrengen aan het Caft zonder overleg met de Rijksministerraad.

Bikker concludeert dat de Arubaanse regering zichzelf onder curatele heeft gesteld om in ieder geval voorlopig een aanwijzing te voorkomen. Volgens de PDR-leider heeft de regering vrijwel geen bewegingsruimte meer over buiten de adviezen van het Cft om, dat vanaf augustus onder de benaming Caft een wettelijke basis in het rechtsbestel van Aruba zal krijgen.

Notas van wijziging
Het parlement behandelt nu de begroting van 2015, maar vreest dat er meerdere grote wijzigingen komen in deze begroting. Daarom heeft Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp aan de regering verzocht om in ieder geval deze week nog te komen vertellen hoeveel nota van wijziging er komen en hoe groot de aanpassingen zijn.

Door Ariën Rasmijn