Premier Mike Eman en minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in gesprek tijdens het officiële gedeelte van het bezoek van het koninklijk echtpaar aan Aruba. Foto: Tito Laclé, NoticiaCla.com

Premier Mike Eman en minister Ronald Plasterk in gesprek tijdens het officiële gedeelte van het bezoek van het koninklijk echtpaar aan Aruba – foto: Tito Laclé, NoticiaCla.com

ORANJESTAD — Nog voor het vertrek van het koninklijk echtpaar en minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) uit Aruba, hebben Aruba en Nederland een nieuw akkoord weten te treffen over financieel toezicht. In plaats van een College Financieel Toezicht (Cft) komt er een Arubaans Financieel Toezicht (Aft).

In de loop van gisteren en vandaag hebben Plasterk, zijn hoogste ambtenaar Richard van Zwol, premier Mike Eman en minister van Financiën Angel Bermudez verschillende keren geprobeerd om nader tot elkaar te komen over permanent toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba. Kort voordat het Nederlandse gezelschap in het vliegtuig stapte werd alsnog een akkoord gesloten.

De details van dit akkoord zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat in de loop van de dag de Arubaanse regering een persbericht uitstuurt. Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp heeft in ieder geval premier Eman en minister Bermudez verzocht om aanstaande maandag tekst en uitleg te komen geven aan het parlement.

Zij verklaart al het een en ander te hebben vernomen over de inhoud. Zo zou het toezicht, in plaats van in de vorm van een Koninklijk Besluit of Algemeen Maatregel van Rijksbestuur, worden geformaliseerd in een landsverordening dat door de Staten moet worden goedgekeurd. Het nieuwe orgaan Arubaans Financieel Toezicht zal bestaan uit drie leden, een Nederlander, een persoon uit het Koninkrijk en één Arubaan. Uiteindelijk zal het AFT overgaan in een nieuwe begrotingskamer voor Aruba, eenmaal nadat het voor 2018 geplande begrotingsevenwicht is bereikt.

Door Ariën Rasmijn