Acht maanden na de hongerstaking van premier Mike Eman tegen de aanwijzing van de Rijksministerraad aan de gouverneur, buigt de Raad van State alsnog over de vraag of die aanwijzing nou wel of niet rechtmatig was. Foto: Ariën Rasmijn

Acht maanden na de hongerstaking van premier Mike Eman, buigt de Raad van State alsnog over de vraag of de aanwijzing rechtmatig was – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Dat de Tweede Kamer alsnog de Raad van State om advies wil vragen of de aanwijzing van de Rijksministerraad aan de gouverneur van Aruba afgelopen zomer rechtmatig was, houdt de meningen verdeeld binnen het Arubaanse parlement. Regeringspartij AVP is tevreden met de vragen die naar de Raad toe gaan, terwijl oppositiepartijen MEP en PDR vinden dat de regering sinds de crisis en de hongerstaking van de premier maar weinig heeft geleerd.

“Wij zijn blij dat eindelijk de blokkade is opgeheven en de instituties van het Rijk weer normaal kunnen functioneren”, vertelt Rene Herdé, fractieleider van regeringspartij AVP. Sinds de aanwijzing werd gegeven aan gouverneur Fredis Refunjol om de begroting van 2014 niet te ondertekenen heeft de partij zich uitgesproken voor toetsing van het besluit door de Raad van State.

Tijdens de hongerstaking van premier Mike Eman die uit het conflict voortvloeide vroegen de fracties van D’66 en CDA of de aanwijzing wel rechtmatig was. Regeringsfracties VVD en PvdA steunden het plan niet om de Raad in de schakelen. De Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties deed echter nog een gooi en dinsdag werd zonder noodzaak tot stemming besloten om aan de hand van een zestal vragen de Raad van State om advies te vragen in de kwestie.

De Kamer wil onder meer weten wat de juridische grondslag voor de aanwijzing was, hoe voorkomen kan worden dat er een conflict ontstaat in de rollen van de gouverneur naar het land en het Rijk toe en of de Caribische landen van het Koninkrijk nog wel de mogelijkheid tot verweer krijgen bij zo’n besluit. “Wij hebben ook andere vragen voorgesteld. Maar deze zijn goed”, zegt fractieleider Herdé. Dat de Raad van State bijna een jaar na de aanwijzing alsnog wordt ingeschakeld vindt hij geen mosterd na de maaltijd. “Het blijft actueel. Wij moeten van onze fouten leren.”

‘Blindstaren’
Andin Bikker, leider van PDR vindt het op zich goed dat de Raad van State zich over de vragen buigt, maar zijn mening blijft naar eigen zeggen ‘ongewijzigd’. “De regering van Aruba moet niet gaan blindstaren op procedures, maar beseffen dat het Koninklijk Besluit een noodsignaal was dat er geen sprake is van houdbare overheidsfinanciën en dat verdubbeling van de staatsschuld binnen amper vier jaar onacceptabel is.”

“Dit is iets was de regeringspartij en de regeringsfractie al heel lang op hebben gewacht, zij wilden steeds het debat voeren over de rechtmatigheid van het ingrijpen van de gouverneur in plaats van de motieven achter het ingrijpen”, aldus MEP-leider Evelyn Wever-Croes. “Iedereen is inmiddels ervan overtuigd dat er iets moest gebeuren om de koers van ons land op financieel gebied te wijzigen. En Aruba is dankbaar dat de gouverneur dit heeft gedaan”, meent de politica. “Helaas heeft het kabinet Mike Eman hier heel weinig van geleerd, want we staan nu weer voor hetzelfde scenario: het fiasco van de begroting 2015”, zegt Wever-Croes.

Auteur Ariën Rasmijn