Foto: John Samson

ORANJESTAD Het eiland Sint Eustatius wil geen bijzondere gemeente meer zijn van Nederland. Het lokaal bestuur heeft woensdag officieel protest aangetekend bij de Rijksministerraad en bij premier Mark Rutte.

Het eiland van zo’n 3.200 inwoners wil al langere tijd een zelfstandig land worden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Net als Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Maar daar wil Nederland geen gehoor aan geven.

Het lokale bestuur maakt zich nu grote zorgen dat het eiland binnenkort definitief wordt opgenomen in de Nederlandse grondwet als een bijzondere gemeente. In de brief eist de gouverneur, namens het eilandbestuur, dat de Nederlandse regering die poging onmiddellijk staakt.

Premier Mark Rutte heeft nog niet gereageerd op de brief uit Sint Eustatius.  

Verenigde Naties
De Nederlandse staat wordt door het eiland ervan beschuldigd dat het verschillende afspraken met de Verenigde Naties schendt. De inwoners hebben bijvoorbeeld zelf nooit voor de gemeente-status gekozen, maar toch werd het eiland sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Dat gebeurde nadat de andere eilanden besloten uit de Nederlandse Antillen te stappen.

In september en juni 2016 zijn politici van Sint Eustatius hoogstpersoonlijk naar de Verenigde Naties opgestapt. Zij hopen Nederland via de VN te alsnog kunnen afdwingen om het proces naar meer autonomie voor het eiland te starten. In de brief van woensdag, wordt Nederland wederom gevraagd om het gesprek over autonomie aan te gaan.

Verschillende politici en organisaties stellen in de afgelopen jaren dat inwoners ontevreden zijn over de gemeente-status. Ook een evaluatie gedaan door de commissie-Spies, laat zien dat de ontevredenheid over het algemeen is toegenomen.

Referendum
De oppositiepartij DP is ‘absoluut niet mee eens’ met de stappen die er vanuit Sint Eustatius gezet worden. “De actie is gebaseerd op de uitkomst van het referendum van december 2014. Bij dit referendum is de minimaal opkomst van 60 procent niet gehaald en daarom is het referendum niet geldig.”

Op Bonaire is er ook een referendum gehouden in 2015. Met een geldige opkomst: tweederde van de inwoners hebben toen ‘nee’ gestemd tegen dezelfde gemeente-status als Sint Eustatius nu heeft.