Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Internist N.B. komt volgende week voor de tuchtcommissie na klachten van seksuele aanranding van patiënten. Het is niet de eerste keer: in Nederland is de arts al een keer veroordeeld voor seksueel ongewenst gedrag. B. ontkent en zegt ‘blij’ te zijn dat de zaak voor de tuchtcommissie komt omdat dan ‘de waarheid naar boven komt’.

Betasten van borsten en vagina’s, omhelzen en kussen, en zelfs penetratie door een vinger in de anus en vagina te steken. Allemaal handelingen die B. zou hebben gedaan met grote twijfels over de medische noodzaak hiervan. Bovendien meldde een paar patiënten dat hij daarbij een erectie had.

De meeste klachten komen van patiënten die B. behandelde toen hij werkzaam was in het Curaçaose Sint-Elisabeth Hospitaal. In 2013 dienden collega-internisten van dat ziekenhuis ook een klacht in bij de Inspectie Volksgezondheid over zijn gedrag tegen enkele vrouwelijke patiënten. Zijn contract werd kort daarna door het ziekenhuis opgezegd.

De internist bleef echter werken op het eiland en hij behandelt zo’n 900 patiënten per week. Onduidelijk is waarom de inspectiedienst toen de klachten niet opvolgde en bij de tuchtcommissie neerlegde.

Schorsing in Nederland
De internist werd in Nederland een half jaar geschorst voor aanranding van vier vrouwelijke patiënten.
Uit het vonnis van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Nederland (2004) blijken de klachten van de Nederlandse slachtoffers overeen te komen met die in Curaçao : zonder medische redenen zijn vinger in de vagina steken, zoenen op de mond en zijn patiënten stevig tegen zich aandrukken waarbij hij een erectie kreeg.

Dat gebeurde in de periode 1999 -2000. Het Nederlandse ziekenhuis waar hij toen werkte, ontsloeg hem op staande voet. Volgens het tuchtcollege was het echter niet nodig om een zwaardere straf op te leggen vanwege de kans op herhaling.

‘Het is makkelijk om een klacht te doen, maar het gaat om de waarheid’ –  internist N.B.

B. zegt nu ook in een reactie dat de klachten in Nederland niet waar waren en dat het oneerlijk is. “Het is makkelijk om een klacht te doen, maar het gaat om de waarheid.” Ook de klachten op Curaςao ontkent hij dus en tijdens de tuchtzaak zegt hij met bewijs te komen.

Zaak bleef liggen bij inspectiedienst
De klacht die volgende week in de tuchtzaak centraal staat, is van een vrouw uit 2007. Zij probeerde toen tevergeefs gehoor te krijgen bij het ziekenhuis. Vorig jaar diende ze eindelijk een klacht in bij de inspectiedienst. Hoewel die toen voortvarend werd opgepakt en duidelijk werd dat er meer klachten tegen de internist zijn, is na de schorsing van inspecteur-generaal Jan Huurman de zaak weer blijven liggen. Inmiddels heeft de vrouw zelf een klacht ingediend bij de tuchtcommissie.

Meer lezen over de inspectie

Het is niet voor het eerst dat klachten blijven liggen. Er zijn al jaren problemen met de bezetting bij de Curaçaose inspectie voor Volksgezondheid. Onlangs is er een inspecteur-generaal benoemd die al hoofd is van de afdeling voor gezondheidbeleid en zo zichzelf moet controleren.

De internist is verbonden aan het Antillean Adventist Hospital (Advent Ziekenhuis). Vorig jaar legde de inspectiedienst dit ziekenhuis nog een forse boete op vanwege zijn handelen. De internist raakte in 2017 in opspraak vanwege de dood van een patiënt. Sindsdien mag de internist alleen patiënten zien onder supervisie van een collega-internist. Maar daar hield hij zich niet aan, volgens de inspectiedienst.