Jan Huurman Foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – Het contract van inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman loopt tot 3 mei en wordt daarna niet verlengd. Dit bevestigt Joe Alcalá, waarnemend inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid. “Meneer Huurman is tweemaal gevraagd om tijdelijk de functie op zich te nemen en daar zijn wij blij mee. Nu moeten we ons richten op het permanent invullen van de functie met een lokale Gezondheidinspecteur”, zegt Alcalá. Huurman zelf is nog niet op de hoogte gebracht van het nieuws.

“Normaliter doet de inspectie over overheidszaken geen uitspraken tegenover de pers”, aldus Alcalá. “Maar ik heb nu een uitzondering gemaakt, omdat meneer Huurman zelf elke keer de media opzoekt.” De waarnemend inspecteur-generaal vindt het dan ook geen bezwaar dat Huurman via de media op de hoogte wordt gesteld van het nieuws.

Huurman erkent dat het nieuws hem nog niet bereikt heeft via de inspectie, maar vooral hoopt dat de functie van Gezondheidsinspecteur snel wordt ingevuld. “Wat voor mij als een paal boven water staat is dat er hier op het eiland een inspecteur nodig is. Dat heb ik in mijn dienstdoende tijd wel aangetoond. Het gaat mij er dan ook vooral om dat er geen gat valt. Want mijn grootste vrees is dat als er geen inspectie is, het recht van de sterkste geldt.”

Op de vraag of er al een kandidaat in zicht is voor de functie, aangezien het vorig jaar ook niet gelukt om de functie in te vullen, laat Alcalá weten dat er sollicitaties binnen zijn. Hoe de functie in de tussentijd wordt ingevuld, na het vertrek van Huurman na 3 mei, wordt volgens hem intern besproken.

Fraude
Inspecteur Huurman heeft tijdens zijn werk op het eiland continu de bevolking via de media op de hoogte gehouden over de inspecties bij de ziekenhuizen, klinieken en bejaardentehuizen. Meerdere keren werden naar aanleiding van ingrijpen van Huurman kritische vragen gesteld in het parlement. Vooral de fraudezaak onder medische specialisten die Huurman aan het licht bracht, zat het parlement niet lekker. De inspecteur bracht in februari naar buiten dat een specialist een patiënt geld in rekening heeft gebracht voor een behandeling die niet tot zijn specialisme behoorde. De patiënt moest contant betalen om daarna bij SVB een declaratie in te dienen voor een behandeling die hij niet heeft uitgevoerd. De inspectie en de SVB zijn samen om de tafel gegaan om de fraudezaak te onderzoeken.

Transparantie
Alcalá is geen voorstander van de communicatie van Huurman naar de media toe. Hij vindt dat de inspectie geen uitspraken moet doen over interne zaken en inspecties die worden uitgevoerd. Huurman denkt daar anders over. “De inspecteur Gezondheidszorg bekleedt een publieke functie en dient het volk. Naar mijn volle overtuiging moet de inspectie transparant zijn. Je kunt je niet hullen in stilzwijgen.” Huurman pleit verder voor meer samenwerking binnen alle landen van Koninkrijk als het de Gezondheidsinspectie betreft. “De functie van Inspecteur is op dit moment een eenmansfunctie. Daarmee is de kans groot dat vriendjespolitiek een rol gaat spelen. Samenwerkingsverbanden tussen de eilanden en Nederland kan dit voorkomen.”

Door: Leoni Leidel-Schenk