Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – Sterk verouderde wetgeving. Een tekort aan mankracht en expertise. Twee van de vijf inspecteurs zitten thuis. En als laatste: een nieuwe inspecteur-generaal die al hoofd is van de afdeling voor gezondheidbeleid. Ofwel zichzelf moet controleren. Van een onafhankelijke inspectie op volksgezondheid in Curaçao is weinig te merken.

Sirving Keli – foto: ministerie van GMN

Sirving Keli is nu benoemd tot waarnemend inspecteur-generaal van de lijdende inspectiedienst voor volksgezondheid. Dit nadat door een vertrouwensbreuk met de minister, zijn voorganger Jan Huurman opzij is gezet.

‘Het is maar tijdelijk’ – gezondheidminister Suzy Camelia-Römer

De Curaçaose minister van van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer vindt niet dat de benoeming van Keli de onafhankelijkheid van de inspectiedienst aantast.

Suzy Camelia-Romer – foto: Jacqueline Hooftman

Het is niet in strijd met de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, aldus de minister. Deze wet regelt de onafhankelijkheid van het toezicht.

Keli is dus al sectordirecteur gezondheid bij het ministerie van GMN, en belast met uitvoering van beleid van de minister. Hij moet concreet zorgen voor goede gezondheidszorg (kwaliteit) en
toegankelijkheid ervan.

“Het is maar tijdelijk,” zegt Camelia-Römer over de samenvoeging van die verantwoordelijkheden.

Onethisch
Keli gaat ook over veterinaire zaken. Hem is dan ook het onethische gedrag van het hoofd van de Veterinaire Dienst Arnold Dwarkasing bekend. Deze runt in werktijd een bedrijf in import van diergeneesmiddelen. Het depot bevindt zich tegenover de Veterinaire Dienst op het adres van dierenartsenpraktijk Parera. Een bode levert de bestellingen af bij dierenartsen op het eiland.

Minister Camelia-Römer kondigde anderhalf jaar geleden aan korte metten te maken met commerciële activiteiten van ambtenaren binnen haar ministerie. Niettemin heeft Kunchi Medical Importers, waarvan behalve Dwarkasing ook voormalig hoofd Veterinaire Dienst Olav de Haseth aandeelhouder is, het monopolie op onder meer de import uit de Verenigde Staten van vaccins voor honden.

Jan Huurman – foto: Roelie van Beek

Duizend koeien
Een andere kwestie is het bij wet regelen van het beroep dierenarts. De weggestuurde inspecteur-generaal Huurman gaf al aan dat hierdoor toezicht op veterinaire zaken en de lokale veeteelt niet mogelijk is.

Huurman liet zich daarbij kritisch uit over de plannen van het kabinet voor ‘offshore farming’, het handig gebruik maken van de mazen in de wet om duizend koeien naar Curaçao te brengen zonder dat toezicht goed is geregeld. Minister Camelia-Römer is één van de ondertekenaars van het koeienproject. Maar ze laat vragen over de gevaren voor de volksgezondheid onbeantwoord.

Tot slot zit volksgezondheid-inspecteur Gersji Rodrigues Pereira al meer dan een jaar thuis, met behoud van salaris. De minister weigert uit te leggen wat daarvan de reden is.

Sterk verouderde wetgeving hindert ook een goede inspectie op Curaçao. Zo dateert de verordening bestrijding besmettelijke ziekten uit 1921. De Landsverordening bestrijdingsmiddelen is ruim dertig jaar oud. Verpakte geneesmiddelen worden gecontroleerd aan de hand van een wet uit 1961. Melk en brood staan beschreven in een wet uit 1918. Voor kaas en boter gelden regels uit 1932, voor frisdrank uit 1958.