Foto: Veterinaire Dienst Curaçao

WILLEMSTAD – De Veterinaire Dienst, uitbater van het slachthuis op Parera, is door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) belast met beleidsvoorstellen, de uitvoering daarvan en met het toezicht, handhaving, inspectie en controle. Diensthoofd Arnold Dwarkasing is ook voor de helft eigenaar van dierenartsenpraktijk Parera en van Kunchi Medical Importers dat diergeneesmiddelen levert aan lokale dierenartsen.

Medewerkers van de Veterinaire Dienst hebben van hun baas te horen gekregen dat zij niet met de pers mogen praten. Op de vraag of in het slachthuis gefilmd mag worden, reageert GMN-minister Suzy Camelia-Römer met: ‘Wat voor gruwelijks is dat?’ Ze vervolgt: “Als er klachten zijn, graag doorgeven.”

Wettelijke grondslag ontbreekt
Maar het slachten gebeurt achter gesloten deuren. De minister geeft aan dat het hoofd van de Veterinaire Dienst misstanden moet melden aan de sectordirecteur van het Ministerie van Gezondheid, Milieu, opdat er vanuit het Management Team bij het ministerie een wetgevingstraject kan worden gestart. “Om wettelijke grondslag te kunnen creëren om te kunnen handelen”, zegt de minister.

De wettelijke grondslag voor toezicht op dierenwelzijn van vee én honden is er nu niet. Eerder dit jaar werd diensthoofd Dwarkasing door een bezoeker op afstand gefilmd terwijl hij honden in hart en longen stak en een dodelijk middel injecteerde. De in totaal dertien honden waren volledig bij bewustzijn en bezweken jankend. Medewerkers van de Veterinaire Dienst legden de dode honden in een pick-up. Het filmpje belandde vlak erna op internet:

Tekst gaat verder na de video

Bron: Karen Soeters

Geen verantwoording
Dwarkasing zegt het niet nodig te vinden om op de video te reageren. Hij vindt dat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor de methode die in Nederland en veel andere landen verboden is, op straffe van vrijheidsontneming. “Zorg dan maar dat die wet ook op Curaçao wordt ingevoerd”, zegt hij. De ‘gevaarlijke’ honden moesten volgens hem op last van het Openbaar Ministerie (OM) afgemaakt worden. Het OM zegt niet te gaan over de manier waarop honden worden afgemaakt.

Dwarkasing is zelf de persoon die door de minister is aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. In december 2014 is bij het abattoir op Parera vlees van Curaçaose varkens voor het eerste gecontroleerd op dioxine. In zeventien van de achttien monsters zat een te hoge concentratie van de kankerverwekkende stof. Varkensboeren bleken totaal onwetend van dioxine. Dwarkasing waarschuwde hen om geen plastic te verbranden in de buurt van de varkens.

‘We kunnen weinig tegen dioxine in varkensvlees doen’

Veel van de varkensstallen op Curaçao staan onder de rook van de raffinaderij. Dwarkasing verklaarde vorig jaar tegen de pers dat hij weinig tegen dioxine in vlees kan doen. Tijdens de persconferentie in juli vorig jaar, werd Dwarkasing in het bijzijn van miniser Suzy Camelia-Römer gevraagd hoe hij zijn functie als hoofd van de Veterinaire Dienst combineert met zijn bedrijven. “Dat is geen probleem”, zei hij.

Monopolie
Kunchi Medical Importers, dat in 1994 is opgericht door toenmalig hoofd Veterinaire Dienst Olav de Haseth en Dwarkasing samen, heeft op Curaçao het monopolie op onder meer de import van vaccins voor honden vanuit de Verenigde Staten. Dierenartsen op het eiland zien zich gedwongen bij Kunchi vaccins te kopen, of zelf vaccins uit Nederland te importeren.

Minister Camelia-Römer gaf vorig jaar aan, dat Dwarkasing niet de enige ambtenaar binnen haar ministerie is met neveninkomsten. Zij kondigde aan alle betrokkenen aan te schrijven en voor de keus te stellen: of blijven werken in dienst van de overheid, of als ondernemer verder gaan.

World Organisation for Animal Health
De minister wil toch een onderzoek naar de werkwijze in het abattoir op Parera. “Ik zal de World Organisation for Animal Health benaderen, daar zijn wij lid van. Dat lijkt mij het beste.” De World Organisation for Animal Health, afgekort OIE, is gevestigd in Parijs.