Varkenshouders bij de bijeenkomst over dioxine - foto: José Manuel Dias

Varkenshouders bij de bijeenkomst over dioxine – foto: José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Varkenshouders op Curaçao hebben geen enkel idee over het bestaan van de giftige stof dioxine. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst van de Veterinaire Dienst. Vorige week is bekendgemaakt dat zeventien van de achttien testmonsters van varkensvlees uit het slachthuis Parera dioxines bevatten.

Arnold Dwarkasing, hoofd van de Veterinaire Dienst, heeft een dertigtal varkenshouders proberen te informeren. Hij toont shockerende foto’s van de situatie op de lokale varkenshouderijen. De dieren staan op een modderige of zanderige grond, waarvan ze ook moeten eten. Vaak verbranden de fokkers hun restafval en plastic op datzelfde terrein. Dit zijn allemaal oorzaken van hoe dioxine mogelijk in het varkensvlees terecht is gekomen.

Sofie Custers spreekt met de varkenshouders op Curaçao

Plastic zak
Er komt een foto voorbij waarop een plastic yoghurt bakje en een plastic zak tussen het varkensvoer zit. De varkenshouders lachen het weg, terwijl Dwarkasing met woede in zijn stem hierover spreekt. Nadat er een foto wordt getoond van hoe de situatie over twee maanden zou moeten zijn, barsten de fokkers ook in lachen uit. Er klinkt geschreeuw vanuit de zaal “dat is toch niet haalbaar voor ons” en “krijgen we dan ook subsidie van de overheid”.

Dioxine is een milieuverontreinigende stof die via het milieu in de grond en in het voedsel op varkenshouderijen terecht is komen. Vijf procent van het varkensvlees dat wordt verkocht op Curaçao in supermarkten als Centrum en Mangusa is afkomstig van lokale varkenshouderijen. Inname van een grote hoeveelheid dioxine kan leiden tot chlooracne, leveraandoeningen, ontwikkelingsproblemen bij kleine kinderen en het kan kanker veroorzaken. Deskundigen hebben berekend dat een mens 70 picogram/pg per maand kan innemen zonder aantoonbare gezondheidseffecten.

Volgens de World Health Organisation (WHO) mag er nul procent dioxine in vlees zitten. Nul procent is het ideaal, uit de resultaten van de test op het vlees in Curaçao kwam er maar één uit op nul. Dwarkasing vertelt dat de minimale norm tussen de 0 en 1 procent dioxine ligt, maar dan noem je het vlees verdacht. “Wel vijf of zes resultaten kwamen uit boven deze norm. Het hoogst bereikte resultaat was 2.95, dat is ongeveer drie keer boven de norm. Het vlees dat wordt verkocht in de winkels moet veilig geconsumeerd kunnen worden.”

Er zijn nu verschillende maatregelen genomen. Eind februari moeten de varkenshouders hun stallen hebben verbouwd. De hygiëne moet beter, de dieren moeten op beton gezet worden, eten moet in bakken gedaan worden, ze mogen geen afval meer op hun erf verbranden en de goedgekeurde varkens worden binnenkort geregistreerd door middel van een keurmerk.

‘Afvalvoer’
Veel varkenshouders denken niet dat ze de deadline halen. Een van de fokkers die aanwezig is bij de bijeenkomst heeft zelfs net zijn laatste varken de deur uit gedaan. Hij ziet de varkens business somber in. “Ik ga wel door met het fokken van geiten, schapen en kippen op Banda Bou maar op varkens zal ik geen winst meer maken, daar is het varkensvoer te duur voor. Andere boeren gebruiken vaak afvalvoer om nog winst te kunnen maken, nu kan dat niet meer.”

Door Sofie Custers