WILLEMSTAD – Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) is door de Inspectie Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Als reden voor de maatregel noemt inspecteur Jan Huurman het niet voldoen aan de eisen van de Landsverordening Zorginstellingen; de onzekere toekomst van het ADC; de financiële positie en de problematische relatie met het Sehos.

De inspectie bracht 15 februari een bezoek aan het ADC waarna vandaag het rapport werd gepubliceerd. In het rapport komt onder andere naar voren dat op sommige afdelingen geen leiding is, jaarrapporten niet konden worden overlegd en gebouwen en apparaten oud en niet onderhouden zijn.

De problematische relatie met het Sehos is volgens Huurman vooral een obstakel op de terreinen pathologie en medische microbiologie. Het Sehos is bezig met het opzetten van een eigen laboratorium op het gebied van medische microbiologie en gezien de moeilijke relatie tussen ADC en het Sehos, zou dit de toekomst van het centrum onzeker maken.

Door Elisa Koek