Foto: Ariën Rasmijn

Een groep van ongeveer 150 demonstranten – grotendeels aanhangers van oppositiepartij MEP – protesteerde vanmiddag voor de deur van het Arubaanse parlementsgebouw, tegen de komst van een windmolenpark bij Urirama. Daarbij werd een manifest aan vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen overhandigd, met daarin het verzoek om tegen de aanleg van het omstreden project te stemmen.

Onder meer Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) en MEP fractieleider Edison Briesen namen het manifest in ontvangst. Morgen wordt het publieke debat over windmolenpark Urirama hervat, nadat het afgelopen week twee keer werd geschorst vanwege onrust in de publiekstribune. Waarnemend Statenvoorzitter Chris Dammers liet aan het eind van de tweede dag de zaal ontruimen. In het manifest dat vandaag werd overhandigd werd dan ook met klem verzocht om de deur alsnog open te houden voor publiek morgenochtend. Bij ontvangst – onder luid gejoel en gescheld van de aanwezige demonstranten – gaf Statenvoorzitter Croes te kennen het besluit van zijn waarnemer vorige week om de zaal te ontruimen, te steunen gezien het gedrag van het publiek op die dag.

Andin Bikker, leider van oppositiepartij PDR, zegt morgen via een motie een referendum over de komst van het windmolenpark aan te zullen vragen. Volgens Bikker zijn de meningen tussen de betrokken partijen inmiddels zo gepolariseerd dat men elkaar niet meer kan overtuigen. Daarom ziet hij liever dat het volk via een referendum beslist. De Kool zegt hier voorstander van te zijn terwijl reacties hierop vanuit de andere fracdties gemengd zijn. MEP-leider Evelyn Wever Croes vindt het ‘interessant’. “Laten we het dan maar meteen uitbreiden meteen referendum over het windmolenpark van Vader Piet”, aldus de politica. Namens de AVP- fractie verklaart Statenlid Juan David Yrausquin dat hoe dan ook alle moties door zijn partij in overweging worden genomen.

Eergisteren werd bekendgemaakt dat Affected Residents Urirama (ARU), een van de belangenorganisaties van bezorgde omwonenden van het gebied waar het windmolenpark volgens het kabinet moet komen, een kort geding gaat aanspannen tegen de regering. Dit om via juridische weg het project alsnog stop te kunnen zetten. De behandeling van het kort geding vindt plaats op 14 februari. Volgens ARU-bestuurslid Martijn de Kool heeft de organisatie gekozen voor een gang naar de rechter nadat volgens hen tijdens het publieke debat duidelijk werd dat de meerderheidsfractie van regeringspartij AVP hoe dan ook voor zou stemmen. “Dan rest ons niets anders”, aldus De Kool.

De Arubaanse regering wil tien extra windmolens laten aanleggen in het gebied rond Urirama, aan de noordwestkant van het eiland. Projectontwikkelaar Vader Piet Beheer, eigenaar van het eerste windmolenpark bij Vader Piet aan de noordoostkust, neemt de aanleg en exploitatie van ook dit tweede windmolenpark voor haar rekening. Het is de bedoeling dat Water- en Energiebedrijf WEB tegen een vast tarief stroom afneemt van beide windmolenparken voor een periode van vijftien tot twintig jaar. Volgens de regering wordt hiermee niet alleen bescherming geboden tegen stijgende olieprijzen (stookolie is nog altijd de brandstof waarmee water- en stroom wordt gegenereerd op het eiland), maar wordt Aruba met 40 procent stroomlevering uit wind voorloper op gebied van duurzame stroom. De locatie bij Urirama is hiervoor volgens Vader Piet Beheer het meest ideaal. Omwonenden van het gebied, gesteund door onder meer oppositiepartijen MEP en PDR, zijn tegen de plaatsing van windmolens daar, allereerst vanwege mogelijke gezondheidsklachten door de nabijheid van de windmolens tot hun woningen. Verschillende rapporten wijzen op mogelijke lichamelijke en psyschische klachten binnen een straal van twee kilometer van windmolens af, aldus de verschillende belangengroepen. Landen als Nederland, België en Engeland passen hun beleid daar inmiddels ook op aan. Bovendien kan de waarde van woningen in de omgeving met de komst van de windmolens dalen en wordt hoe dan ook de rust rond het bekende kapel van Alto Vista permanent verstoord, aldus de berzorgde inwoners van bario’s als Seroe Pela en Boroncana. Zij wijzen erop dat stroomtarieven met de komst van de windmolens niet omlaag gaan en dat er twijfels zijn over het economisch rendement. Tenslotte is het zo dat bij Urirama volgens de wet op dit moment niet gebouwd mag worden, omdat het nog altijd door het Ruimtelijk Ordeningsplan (ROP) als groengebied staat aangewezen.

De regering en Vader Piet Beheer steunen in hun redenering over het project op het door onderzoeksbureau KEMA uitgevoerde milieueffectrapport over het geplande project waarin staat aangegeven dat er bij de komst van de windmolens geen gevaren voor de gezondheid of het milieu zullen zijn. Een rapport van de Nederlandse Commissie voor de Millieueffectrapportage onderschrijft volgens de regering de stelling dat er geen gevolgen voor de gezondheid zijn. De MER-Commissie beveelt echter ook onder meer aan dat buurtbewoners gehoord moeten worden in het proces naar de aanleg van het project toe.