MEP-leider Evelyn Wever-Croes. Foto: Ariën Rasmijn

MEP-leider Evelyn Wever-Croes – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Het tripartite van de parlementen van Aruba, Curaçao en St. Maarten dat vandaag op St. Maarten van start gaat, hoeft niet te rekenen op deelname van oppositiepartij MEP. In een brief aan de Staten van Curaçao en St. Maarten laat MEP-leider Evelyn Wever-Croes weten dat haar partij zich niet kan vinden in de intenties van het overleg.

 
Volgens Wever-Croes zou AVP-fractieleider Rene Herdé de andere parlementen hebben overgehaald om overhaast dit overleg te houden. Doel is volgens Wever-Croes om steun te zoeken bij de parlementen voor de Arubaanse regering en haar vermeende strijd voor ‘behoud van de autonomie en illegale inmenging van Nederland in de openbare financiën’.

 
Volgens MEP proberen AVP-politici de financiële crisis in Aruba te negeren en in plaats daarvan te doen alsof er een geschil over autonomie zou spelen. “Zij proberen een ieder ervan te overtuigen dat het probleem is veroorzaakt door de Nederlandse regering. Daarmee worden kosten noch moeite gespaard”, aldus Wever-Croes. “Het aandringen van de AVP-fractie op autonomie is slechts een afleidingsmanoeuvre, om onder het onderzoek van de Commissie Financieel Toezicht (Cft) uit te komen.”

 
Dit allemaal terwijl de AVP-regering volgens MEP “zelf een belangrijk deel van de autonomie van het land had ingeleverd door akkoord te gaan met voorwaarden die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had opgelegd.”

 
Constitutioneel Hof
AVP pleit voor de invoering van een Constitutioneel Hof, een onafhankelijke entiteit die staatsrechtelijke geschillen tussen de landen binnen het Koninkrijk beslecht. Volgens Wever-Croes gaat AVP met niet minder dan zes fractieleden en beoogd Raad van State-kandidaat – en staatkundige – Mito Croes mee.

 
Door Ariën Rasmijn