Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Alles wijst er op dat het tripartite overleg tussen de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten deze week voornamelijk dezelfde weg zal volgen als de respectievelijke regeringen tijdens de Koninkrijksconferentie vorige week.

 
De komende drie dagen staan economische samenwerking tussen de landen en het vorig jaar gepubliceerde Unicef rapport over de rechten van het kind hoog op de agenda.

 
Tijdens de Koninkrijksconferentie vorige week hebben de leiders van de drie landen samen met minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties harde afspraken gemaakt over deze onderwerpen. En net als tijdens de Koninkrijksconferentie laat de agenda van het tripartite overleg zien dat men het controversiële onderwerp van het vrije personenverkeer richting Nederland zal mijden.

 
Gracita Arrindell, voorzitter van het parlement van Sint Maarten, vestigt de aandacht op het Unicef rapport en wil vooruitgang zien op dit gebied. Arrindell wil ook zien dat er een juridische faculteit wordt gevestigd en ze vroeg aandacht voor de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij belastinggeschillen. Overigens komen deze twee onderwerpen uit de Arubaanse koker aangezien Andin Bikker van de Partido Democracia Real deze stukken ter behandeling heeft opgesteld.

 
‘Aruba moet deelnemen aan de economische samenwerking’
Marcolino ‘Mike’ Franco van het Curaçaosche parlement meldt dat voor zijn delegatie de onderwerpen economische samenwerking en versoepeling van de voorwaarden voor het reizen tussen de landen van het Koninkrijk de prioriteit hebben. Curaçao en Sint Maarten hebben de wetgeving al klaarliggen voor economische samenwerking en Franco ziet graag dat Aruba hier ook aan meedoet. Bovendien vindt hij dat Aruba en Curaçao moeten kunnen samenwerken in het creëren van een hub tussen Europa en Latijns-Amerika.

 
Elkaar beconcurreren is voor beide landen schadelijk en het is de bedoeling om de hulpmiddelen zodanig te verdelen dat beide partijen er baat bij hebben, volgens Franco. Het personenverkeer tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten moet veel efficiënter. Het zogenaamde ‘douaneformulier’ moet weg. Bovendien wil men de luchthavenbelasting voor ingezetenen van de drie landen gelijk stellen.

 
Onderwerpen
Alle drie de landen hebben onderwerpen aangedragen voor het tripartite overleg. De te behandelen onderwerpen zijn onder andere de bilaterale verhouding tussen Aruba en Curaçao op het gebied van de vrije markt, de versoepeling van de regels om zich op Aruba te kunnen vestigen, het instellen van een zogeheten juridische faculteit, beroepsmogelijkheid bij belastinggeschillen, samenwerking op het gebied van energie en de productie en voorziening van water en elektriciteit en de economische mogelijkheden op het gebied van het registreren van schepen onder vlag Aruba, Curacao of Sint Maarten. De AVP fractie, die op Aruba de meerderheid heeft wil kijken of de Koninkrijks- of Eilandelijke Spelen weer ingesteld kunnen worden.

 
De fractie zou het ook goedkeuren als er een soort Kunstfestival van de landen van het Koninkrijk zou komen. De MEP, de grootste oppositiepartij wil een wetgeving behandelen op het gebied van de kwaliteit van het water, zo dergelijke wetgeving is er niet op Aruba. Hierover zal tijdens de tripartite een presentatie gehouden worden.

 
Door Ariën Rasmijn