AVP-fractieleider Rene Herdé - foto: Ariën Rasmijn

AVP-fractieleider Rene Herdé – foto: Ariën Rasmijn

PHILIPSBURG – De inderhaast belegde tripartite ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft Aruba de gewenste steun opgeleverd. Zowel Statenvoorzitter Mike Franco van Curaçao als St. Maarten’s voorzitter van de commissie voor Koninkrijkszaken en Interparlementaire Relaties Roy Marlin, vinden dat de Caribische landen elkaar moeten steunen.

 
AVP-fractieleider René Herdé drong erop aan in alle parlementen een motie aan te nemen die vraagt om de oprichting van een onafhankelijk instituut voor het beslechten van geschillen tussen koninkrijkslanden.

 
Volgens Marlin legt de Rijksministerraad de landen maatregelen op zonder rekening te houden met de diverse staatsregelingen. “Twee maanden geleden was Aruba aan de beurt, vorig jaar was het Sint Maarten”, zegt de voorzitter. “Als we ons niet gezamenlijk verzetten dan gaan ze zich steeds meer toe-eigenen.”

 
Onafhankelijk instituut
De bijeenkomst ging niet over wat Aruba heeft ondergaan met de weigering van de gouverneur om de begroting te tekenen en de opvolgende acties van de Rijksministerraad. “Het gaat om de oprichting van een onafhankelijk instituut voor het beslechten van geschillen. Nu kunnen we daarmee alleen naar de Rijksministerraad en daar hebben we dan juist een verschil van mening mee”, zegt Marlin.

 
Herdé en Marlin spraken in het Engels, terwijl Marisol Tromp (Aruba) en Elmer Wilsoe (Curaçao) hun bijdrage in het Papiamento afstaken, wat voor een deel van het luisterend publiek niet te volgen was.

 
MEP afwezig
Aruba’s oppositiepartij MEP was afwezig. Fractieleider Evelyn Wever-Croes verdenkt de regering van een afleidingsmanoeuvre, bedoeld om onder een begrotingsonderzoek door het College financieel toezicht (Cft) uit te komen.

 
Door Hilbert Haar