André Bosman - foto: Jamila Baaziz

André Bosman – foto: Jamila Baaziz

ORANJESTAD — VVD-Kamerlid André Bosman hoeft niet te rekenen op steun van het Arubaanse parlement als het aankomt op zijn wetsvoorstel ‘Regulering Vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland’. Vrijdag stemden alle 21 Arubaanse Statenleden voor een motie waarin aan Bosman collegiaal wordt verzocht om het wetsvoorstel in te trekken. “Het is voor het eerst dat ik zoiets heb meegemaakt”, verklaart MEP-leider Wever-Croes aan Caribisch Netwerk.

De leden van het Arubaanse parlement doen in de motie ‘primair een collegiaal beroep op Tweede Kamerlid Bosman om het wetsvoorstel in te trekken’. Tegelijkertijd wordt een beroep gedaan op de regering van Aruba ‘om tezamen met de andere regeringen constructief mee te willen denken over een effectieve aanpak voor verschillende problemen, waaronder het probleem van criminele jongeren binnen het Koninkrijk’. Daarnaast doet het voltallige Arubaanse parlement een beroep op de collega’s in Den Haag om het wetsvoorstel van Bosman af te wijzen.

‘Discriminerend’
Volgens de motie zou de Bosman-wet onder meer  in strijd zijn met het beginsel van het ‘ongedeeld Nederlanderschap’. Ook zou onder meer de Raad van Europa, het College voor de Rechten van de Mens, de Europese Commissie tegen racisme en Intolerantie (ECRI) en verschillende deskundigen op het terrein van mensenrechten en staats- en bestuursrecht hebben aangegeven dat het wetsvoorstel discriminerend is.

De cijfers waarop de Bosman-wet steunt zouden daarnaast discutabel zijn. De Bosman-wet zou bovendien de integratieproblematiek rond Caribische Nederlanders alleen maar verergeren in plaats van verbeteren. Het Arubaanse parlement ziet investeren in duurzame armoede-bestrijding, vaderbetrokkenheid, aanpak van drugs- en wapenproblematiek en een daadwerkelijk mensenrechten beleid in het gehele Koninkrijk als betere alternatieven op een strenger vestigingsbeleid.

Samenwerkende partijen
Het gebeurt niet vaak dat alle partijen in het Arubaanse parlement samenwerken aan een motie om deze daarna unaniem goed te keuren. Initiatiefnemer voor de motie was AVP-Statenlid Desiree De Sousa-Croes. Zowel MEP-leider Evelyn Wever-Croes als AVP-fractievoorzitter Rene Herdé bevestigen dat PDR-leider Andin Bikker en MEP-fractielid Ady Thijsen bijdragen hebben geleverd aan de tekst. De stemming vrijdag was niet hoofdelijk. Alle fracties hebben de motie gesteund en ondertekend. Maandag 27 juni wordt het wetsvoorstel van Bosman in de Tweede Kamer in Den Haag behandeld.

Door: Ariën Rasmijn