Premier Mike Eman aan het woordt tijdens het pensioendebat. Foto: Ariën Rasmijn

Premier Mike Eman aan het woord tijdens het pensioendebat – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De Landsverordening tot wijziging van de wetgeving rond de pensioenleeftijd, waardoor deze tussen 2015 en 2024 stapsgewijs wordt verhoogd van 60 tot 65 jaar, werd gisteravond door het Arubaanse parlement aangenomen.

Ariën Rasmijn in gesprek met Mike Eman

Naast de wet stemden de Statenleden voor twee moties van AVP en een amendement van MEP. De eerste motie spoort de regering aan om via scholing en incentieven meer kansen te bieden aan 40-plussers en jongeren op de arbeidsmarkt. Deze motie werd unaniem aangenomen. De motie van Desiree Croes vraagt hetzelfde voor 55-plussers en werd door de partijmeerderheid aangenomen.


67 jaar
MEP diende een amendement in voor het verhogen van de pensioenleeftijd voor ministers en Statenleden naar 67 jaar in plaats van 65. Argument van Statenlid Glenbert Croes hiervoor was dat ambtsdragers het goede voorbeeld dienen te geven.


Minister van Financiën Juan David Yrausquin (AVP) daagde hierop de oppositie uit om dan samen met de AVP-fractie te stemmen voor een aanpassing van hun eigen pensioenleeftijdverhoging, zodat deze per januari meteen 65 jaar wordt in plaats van dat het geleidelijk met die van de rest van de bevolking oploopt.


Moedig
“We hebben twee stemmen nodig vanuit de oppositie, die net zo moedig zijn als Marisol Lopez-Tromp en Mervin Wyatt-Ras waren toen de versoberingswet werd aangenomen”, zei Yrausquin. De gele fractie ging hier niet op in. Het amendement werd niet aangenomen.

 
Door Ariën Rasmijn