Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – In het BIG-register in Nederland kan iedereen opzoeken of zijn arts aan de eisen voldoet om zijn beroep uit te oefenen. Op Curaçao werd de BIG Wet (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) ook aangenomen, maar de uitvoering blijft tot nu toe uit. Artsen met slechts een basisopleiding geneeskunde kunnen hierdoor toch het beroep huisarts of een ander specialisme uitvoeren.

 
“In december 2009 is de BIG wet onder mijn bewind aangenomen”, vertelt oud-minister van Gezondheid Omayra Leeflang. “Het register is het belangrijkste deel van de uitvoering en dit kon pas worden aangemaakt wanneer Curaçao een land werd. Dit is niet gebeurd na 10-10-‘10.”

De Wet BIG verving in 1993 in Nederland de Wet Uitoefening Geneeskunst en zorgt voor titelbescherming. Artsen die BIG-geregistreerd zijn, mogen zich huisarts of chirurg noemen. Niet-geregistreerde artsen mogen dit niet.

 
“De oude wetgeving kende alleen de opleiding Geneeskunde en geen specialismen”, vertelt waarnemend inspecteur-generaal bij de gezondheidsinspectie Joe Alcalá. “Wet BIG kent deze wel en gaat verder dan erkenning. BIG koppelt kwaliteitseisen aan een arts die elke vijf jaar worden gecontroleerd. Als een arts hier niet aan voldoet, verliest hij zijn BIG registratie.” De eisen houden in dat een arts het juiste specialisme moet hebben, actief moet zijn in zijn beroep en bijscholing moet volgen.

Geen studie in Nederland
In 2011 benaderde Dean Rozier (destijds fractieleider van de MFK) de Tweede Kamer met de oproep het makkelijker te maken voor Curaçaose studenten die niet in Nederland studeren om een BIG-registratie te krijgen. Nederland gaf aan dat de status van Curaçao niet automatisch leidt naar een vereenvoudigde procedure ten opzichte van andere landen buiten het Koninkrijk. Voor Curaçaose artsen die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika Geneeskunde hebben gestudeerd, betekent dit voorlopig dat zij naar Nederland moeten om zich daar te laten registeren.

 
Eigen initiatief
Om huisartsen die hun opleiding niet in Nederland hebben gedaan ook opties te geven, heeft de Huisartsenvereniging de Commissie Accreditatie Nascholing (CAN) in het leven geroepen. Via de CAN worden cursussen aangeboden en in samenwerking met de SVB wordt gecheckt of huisartsen deze cursussen volgen. “Een huisarts die een praktijk wil beginnen of overnemen is verplicht aan de bijscholingseisen van 40 uur per jaar te voldoen”, vertelt huisarts Walid Elhage.

 
Deze eisen moet de huisarts overleggen bij de SVB en elk jaar opnieuw indienen. De huisarts heeft een jaar speling om zijn uren in te halen. “Sinds drie jaar wordt dit ook streng bijgehouden en sluiten steeds meer huisartsen zich aan. 95 procent van de huisartsen op Curaçao volgt nu bijscholing. Op deze manier kunnen we toch de kwaliteit waarborgen. De structuur is er, alleen het register nog niet”, zegt El Hage.

 
BIG-registratie op tafel
Volgens Alcalá wordt er binnen het ministerie van Gezondheid wel gewerkt aan de uitvoering van het BIG-register. “Ik probeer sinds begin 2013 het register door te drukken en we zijn regelmatig in gesprek met de minister. Binnenkort is het mogelijk een huisarts of specialist op te zoeken in een register. Wanneer dit daadwerkelijk bestaat, gaat de Inspectie de artsen erkennen, bepalen of zij een registratie krijgen en erop toezien dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.”

Door Elisa Koek