Minister van Gezondheid Ben Whiteman, waarnemend inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg Joe Alcala en oud-inspecteur van Gezondheid Michael Mourillon

Minister van Gezondheid Ben Whiteman, waarnemend inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg Joe Alcala en oud-inspecteur van Gezondheid Michael Mourillon

WILLEMSTAD – Raylison Martina en Lisette van Tatenhove hebben opnieuw een brandbrief gestuurd aan de Inspectie Volksgezondheid en minister van Gezondheid Ben Whiteman. Martina en Van Tatenhove hebben beide een klacht liggen bij de Inspectie, die na een jaar nog steeds niet behandeld is.

 
In april vorig jaar stuurden Martina en Van Tatenhove al een brandbrief, nadat het contract van oud-inspecteur Jan Huurman niet werd verlengd. Zij vreesden dat zonder Huurman, klachten zouden blijven liggen. Waarnemend inspecteur-generaal Joe Alcalá heeft onlangs toegegeven dat klachten inderdaad blijven liggen, nu de functie van Inspecteur Gezondheid weer vacant is.

 
Martina en Van Tatenhove hebben nooit een antwoord gehad op hun eerste brief. Whiteman liet toen via de media weten de brief misplaatst te vinden en dat men zich geen zorgen hoefde te maken over de inspectie.. Martina en Van Tatenhove hebben er weinig vertrouwen in dat hun klacht binnenkort opgepakt wordt, zonder uitzicht op een inspecteur of adjunct-inspecteur. “Een inspectie zonder inspecteurs is een wassen neus”, schrijven zij.

Gallekkage
Van Tatenhove beschrijft in de brief hoe haar operatie in 2009, een galblaasverwijdering, helemaal verkeerd liep. “Ik bleek een lekkage te hebben, liters gal vloeiden in de buikholte en daardoor liep ik een buikvliesontsteking op. Besloten werd om mij uit te zenden naar Venezuela, en later naar Nederland, voor een reeks operaties en ingrepen om de gallekkage en de gevolgen daarvan te verhelpen of ten minste te beperken. Het heeft niet veel gescheeld of ik was er niet meer geweest.”

Maagverkleining
Martina spreekt voor zijn vader, die is overleden aan heftige complicaties na een maagverkleiningsoperatie. De operaties zijn in februari door de toenmalige inspecteur Jan Huurman stopgezet. Onlangs kwam het ziekenhuis met een eigen onderzoek dat zou uitwijzen dat de operaties toch veilig zouden zijn, maar de inspectie moet nog steeds een eigen onderzoek starten naar de maag verkleinende operaties die vijf dodelijke slachtoffers hebben gemaakt.

FWG
Eind vorig jaar bracht het FWG het ‘Trendrapport Caribisch gebied 2013, Monitor op ontwikkelingen in de zorg’ uit. Het FWG is in Nederland het toonaangevende adviesbureau voor kwesties in de gezondheidszorg. Volgens gewezen inspecteur Huurman bleven de kernproblemen van de zorg op Curaçao in dat rapport onbeschreven door de keus voor gezagsdragers en zorgbestuurders als informanten. “Niemand van de geïnterviewden had en heeft enig belang bij een kritische beschouwing.”

 
Het gebrek aan noodzakelijke nuance komt volgens Huurman onmiddellijk naar voren bij het specialisme chirurgie. “Er zijn chirurgen van onomstreden kwaliteit, anderen verdienen een slechtere beoordeling. Met name de chirurgen die betrokken waren bij de vele complicaties na maagverkleiningen en de daar ook mee verbonden fraude”, schrijft Huurman. Daar is aangifte over gedaan door de Inspectie bij het OM en zijn er verschillende klachten ingediend bij het Medisch Tuchtcollege, maar daar is nog steeds geen uitsluitsel over.

 
Huurman: “Naar mijn oordeel is de gezondheidszorg bij uitstek de sector waar de grote machtsverschillen in Caribisch Nederland tot uiting komen. Europees Nederland moet niet langer wegkijken.”

 
Martina en Van Tatenhove dringen er bij Alcalá en Whiteman op aan om de Inspectie haar wettelijke taken naar behoren te laten vervullen. De brief wordt ook verstuurd aan alle Statenleden zodat die druk kunnen uitoefenen op de minister.

Lees de brandbrief hier.