Foto: Jacqueline Hooftman

WILLEMSTAD – Migelsie Fraay (31) en haar man bivakkeren sinds vijf maanden met vier kinderen, waaronder een baby en een kind dat bijna blind is, in een vervallen klaslokaal. Ze hadden gehoopt vóór de feestdagen de sleutel van een van de leegstaande woningen van de sociale woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) te krijgen.

FKP heeft ruim anderhalve maand na de afgesproken deadline nog geen beheersovereenkomst met de overheid. Dat betekent voor zes gezinnen dat zij ook de feestdagen in een oude school in Steenrijk doorbrengen en niet de sleutel kunnen krijgen van de hen beloofde nieuwe huurwoning.

Jacqueline Hooftman in gesprek met Migelsie Fraay 

Download audio hier

Het contract tussen de Curaçaose overheid en FKP had vóór 31 oktober van dit jaar getekend moeten zijn. De deadline was gesteld door het College Financieel Toezicht (Cft) dat aandrong op de overeenkomst als een van de voorwaarden voor het uitblijven van een aanwijzing voor Curaçao.

Beheersovereenkomst nodig
In de ruim veertig jaar van haar bestaan zijn de taken van FKP met betrekking tot het beheer van 1.500 sociale woningen en 3.500 woningen van de overheid niet officieel vastgelegd. De Curaçaose overheid is tot nu toe wettelijk niet verplicht tot het betalen van onder meer kosten van onderhoud en huursubsidie. Dit dient geregeld te worden in een beheersovereenkomst.

Cft-voorzitter Raymond Gradus verklaarde in oktober van dit jaar tijdens het bezoek van het College aan Curaçao, dat ‘er een overeenkomst is tussen de regering van Curaçao en FKP waarbij het risico FKP voldoende is afgewikkeld’. Vorige maand gaf minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) tijdens een buurtbijeenkomst in Willemstad aan dat haar ministerie zich over de vijfde versie van de concept-overeenkomst boog.

Zolang de minister niet tekent, kan FKP geen nieuwe woningen toewijzen

“Spoedig zal er een definitief akkoord zijn, en zal er voor het eerst in veertig jaar tijd een beheersovereenkomst tussen de overheid en FKP bestaan”, zo sprak de minister. Tot op heden is er echter geen contract, zo bevestigt FKP-directeur Arthur Con. “Er is geen beheersovereenkomst. En geen geld.”

Wachten op een handtekening
Behalve minister Jesus-Leito is ook minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid (SOAW) verantwoordelijk voor de problemen bij sociale huisvesting. Zolang de minister niet tekent, kan FKP geen nieuwe woningen toewijzen.