Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – Vier maanden geleden stonden ze volop in de belangstelling, de zes gezinnen die uit nood een school in Steenrijk bewonen. De media, ambtenaren en politici die een kijkje kwamen nemen, verfoeiden de situatie. Maar er is niets veranderd, zegt begeleidster Shirley Adamus. “Geen van de bewoners heeft een woning gekregen.”

Artikel gaat verder na de video

Door Roelie van Beek

De in totaal 22 volwassenen en kinderen staan als woningzoekenden ingeschreven bij sociale woningbouw stichting Fundashon Kas Popular (FKP), sommigen al meer dan twaalf jaar. Uitzicht op een woning hebben ze niet. De wachtlijst van FKP telt meer dan negenduizend namen.

Elk jaar worden door FKP 100 tot 150 nieuwe woningen opgeleverd, niet voldoende om zelfs ook maar de mensen met een medische of sociale urgentie van een woning te voorzien.

Huursubsidie
Toch zouden de zes gezinnen bij wijze van spreken morgen de sleutel van een appartement aan de Moontjeweg in de Savaan kunnen krijgen, zegt FKP-directeur Arthur Con. “Maar dan moet de overheid huursubsidie geven. FKP schiet die subsidie al jaren voor, en kan dat financieel niet meer aan. Nu is het de beurt aan het ministerie van SOAW.”

FKP heeft de overheid een verlaagde huurprijs aangeboden voor de 25 woningen bij Moontjeweg die zijn gereserveerd voor urgente gevallen. “De oplossing is er,” zegt Con. “Het ministerie heeft toegezegd er werk van te maken, daar wachten we op.”

In de drie jaar dat de school bewoond wordt, is er al twee keer een baby geboren, vertelt Shirley Adamus, die als moederoverste de hulpbehoeftige gezinnen begeleidt. In een van de klaslokalen heeft zij een bazaar met tweedehandsspullen ingericht, van de schamele dagopbengst worden boodschappen gekocht. “Eerst moeten de buiken gevuld worden”, zegt Adamus. “De ouders die een job hebben, dragen bij met wat ze kunnen, al is dat soms maar een tientje.”

Een bewoonsters kan maar moeilijk bij de douce komen, zij heeft sinds negen maanden een pacemaker voor haar hart, en kreeg recent een lichte hersenbloeding. 44 jaar is ze, moeder van een dochter van zestien, met wie ze een bed moet delen. Meer bedden zijn er niet.

Hoe is het om met een pacemaker in oude school te moeten wonen? Door Roelie van Beek

Gezin nummer zes – vader, moeder en twee kinderen – is onlangs door het ministerie van SOAW in de school geplaatst, zonder enige financiële bijdrage van de overheid.

“Wat kan ik zeggen?”, verzucht Adamus. “Die mensen kun je niet weigeren, want waar moeten ze anders naartoe? Maar ik ben nu toch wel heel benieuwd wat de overheid gaat doen, wanneer ze met een oplossng komen. Het is nooit de bedoeling geweest, dat deze verlaten school lange tijd bewoond zou worden. Maar aan deze noodsituatie lijkt maar geen einde te komen.”