Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid is de sociale woningbouw stichting FKP 100 miljoen gulden aan huursubsidie schuldig. Dat is bevestigd door het College Financieel Toezicht (Cft), zegt FKP-directeur Arthur Con. “Ik ben heel blij dat het Cft nu bij de overheid aandringt op betaling.”

Arthur Con in gesprek met Jacqueline Hooftman

De woningstichting, die voor de overheid 3.500 woning beheert, kan de huursubsidie niet voor de overheid blijven voorschieten. “Dat doen we al achttien jaar,” zegt Con. “Elk jaar kost ons dat meer dan vijf miljoen gulden. Voor FKP is het ‘vijf voor twaalf’, benadrukt de directeur. “De overheid moet nu over de brug komen.”

‘De wachtlijst met 9.000 woningzoekenden zien we maar verder groeien’

FKP staat voor een reeks uitdagingen. De stichting wacht op uitgifte van terreinen voor sociale woningen, is voor de infrastructuur afhankelijk van de overheid, moet lenen tegen een vrij hoge hypotheekrente waardoor de huurprijs hoger uitvalt dan gewenst, kan jaarlijks slechts 60 tot 80 nieuwe woningen opleveren en ziet de wachtlijst met 9.000 woningzoekenden verder groeien. Volgens directeur Con is er een gezamenlijke oorzaak: het Land Curaçao heeft geen volkshuisvestingsbeleid.

FKP wacht sinds de oprichting van de woningstichting, veertig jaar geleden, op een door de overheid geaccordeerde beheersovereenkomst. Terwijl de overheid tot op heden is vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting, bestaat er formeel geen akkoord voor het beheer en de exploitatie van onroerende goederen door FKP.

“Er zijn mensen die al twintig jaar op een woning wachten. Dat is onacceptabel”

Domeinbeheer geeft liever terreinen uit aan particulieren dan aan FKP, zegt Con. “Dat is begrijpelijk, particulieren betalen erfpachtbelasting. Uitgifte van terreinen aan FKP brengt geen geld in het laatje van de overheid.”

Zo lang de overheid niet met een beleid voor volkshuisvesting komt, zal het tekort aan sociale woningen blijven bestaan, voorziet Con. “Er zijn mensen die al twintig jaar op een woning wachten. Dat is onacceptabel.”

Urgent
Van de 9.000 mensen op de wachtlijst is tien procent aangemerkt als urgent, op grond van een medische verklaring, sociale omstandigheden of deplorabele staat van hun huidige onderkomen. “Veel van deze mensen kunnen de huur niet betalen, voor hen is subsidie van de overheid noodzakelijk. Daar moet het kabinet beleid voor maken.”

De elf woningen voor mensen met een lichamelijke beperking die FKP in Santa Rosa heeft laten bouwen, dienen als voorbeeld voor dergelijke complexen in andere wijken. “Die woningen kosten meer om te bouwen, ook daar moet overheidsbeleid voor komen.”

De ontwikkeling van Wechi biedt deels uitkomst voor de woningnood. In het gebied tegenover de wijk Gato, van de rotonde Zegu tot aan Malpais, zijn in sneltreinvaart de eerste van 4.500 appartementen en rijtjeshuizen opgetrokken. “Dankzij nieuwe, duurzame bouwsystemen kunnen de woningen voordeliger en snel gerealiseerd worden”, zegt Con.

Oostpunt
FKP richt zich nu ook op Oostpunt. Dankzij een deal van voormalig gedeputeerde van Infrastructuur Anthony Godett met grondeigenaar Willy Maal heeft de overheid negen jaar geleden 75 hectare op Oostpunt gekregen voor sociale woningen. “We willen daar tweeduizend appartementen gaan bouwen,” zegt Con. “Maar ook daarvoor geldt: eerst moet de overheid de kwestie van de huursubsidie regelen.”

Lees ook: Zes gezinnen in verlaten school door woningnood