Tirso Virginie weigert te betalen als erfgenaam van de vrijgemaakte slaven van Malpais | Foto: Dick Drayer

Tirso Virginie weigert te betalen als erfgenaam van de vrijgemaakte slaven van Malpais | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Bewoners van Gato zijn de ruzies en onduidelijkheden over de eigendomsgrond in hun wijk zat. Verschillende families claimen het eigendom van de voormalige plantage Gato.

Eén van die families, de familie Pietersz, stuurt rekeningen rond om huur te innen. Ook heeft die familie borden in de wijk geplaatst. Daarop staat dat zij de terreinen van Gato beheren en niemand anders.

Dick Drayer bezocht de bewoners in Gato en maakte deze reportage

Het dispuut rondom het eigendom van Gato loopt al sinds de jaren ’70. Zowel de familie Ferero, Navarro en de familie Pietersz claimen eigenaar te zijn. Ferero en Navarro trekken gezamenlijk op als erven van de dertien vrijgemaakte  slaven van Rasveldt. Pietersz zegt Gato in handen te hebben gekregen op grond van verjaring. Ook het land Curaçao aast op de grond. Als het eigendom niet kan worden vastgesteld, komt het hele gebied in handen van de overheid.

Commissie Paula
Eind jaren ’90 is de ruzie tussen het Eilandgebied en de verschillende families zo hoog opgelopen dat het eilandbestuur opdracht geeft aan een commissie, onder leiding van professor dr. Alejandro Jandi Paula, om uit te zoeken of en hoe de eigendomsvraag vanuit de historie kan worden bepaald.

Het rapport is dermate ongunstig voor de overheid dat gedeputeerde Anthony Godett zegt het rapport diepgaand juridisch te laten toetsen in Nederland. Maar het rapport verdwijnt in de lades van het bestuursgebouw, raakt zoek en wordt nooit openbaar gemaakt.

Het bewuste rapport is hier via Caribisch Netwerk nu toch te lezen. De commissie concludeert daarin dat er geen sprake kan zijn van onbeheerd nalatenschap. De claim van de overheid op Gato is dus niet wettelijk. Ook zegt hij dat de onduidelijke situatie rondom de grond van Gato te wijten is aan grove nalatigheid van die overheid, omdat die haar administratie niet op orde heeft.

Rechtszaken
Gerardus Lazaro Ferero is afstammeling van slaaf Leentje, één van dertien vrijgemaakte slaven die de plantage Malpais, waaronder Gato heeft geërfd. Hij verhuurt gronden op Gato en heeft Philipe Benicio “Fiel” Pietersz in dienst die voor hem de huurpenningen int. Na een grondmeting in 1974, op verzoek van Ferero, gaat het mis tussen die twee. Fiel zegt dat hij eigenaar is geworden van de grond, hij int immers al jaren de huurpenningen. Dat de familie Ferero al jaren grondbelasting betaalt, doet volgens hem niet ter zake. Een stroom van rechtszaken volgt. Tot in hoger beroep.

DICK_1838

Waarschuwingsbord neergezet door familie Pietersz in de wijk Gato

Malpais
De plantage Malpais die door Sybrecht van Uytrecht in 1809 is nagelaten is groter dan Gato alleen. Aan de zuidkant van de Weg naar Westpunt ligt Wechi, dat ook wel klein Malpais wordt genoemd. Daarnaast ligt Groot Malpais met Rustplaats. Volgens de executiebrief van het testament behoren ook die terreinen tot de onverdeelde erfenis van Sybrecht van Uytrecht.

Eigendomsstatus
“Net als met Gato, zou een historisch onderzoek duidelijkheid moeten geven over de eigendomsstatus van het hele terrein”, concludeert Norwin Ferero. “Het landjepik, door de overheid en woningstichting FKP, die daar nu infrastructuur heeft aangelegd, moet stoppen. De grond behoort toe aan de erven van de dertien vrijgemaakte slaven van Sybrecht van Uytrecht. Anno 2015 heeft Curaçao nog steeds geen respect voor haar eigen slavernijverleden.”

Door Dick Drayer