Er heerts veel controverse rondom de bestemming van Plantage Wechi

Er heerst veel controverse rondom de bestemming van plantage Wechi | foto: José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Na 25 jaar is er nog steeds controverse over de bestemming van Plantage Wechi. Het is de regering van Curaçao gelukt om Wechi een woonbestemming te geven, maar de milieuorganisaties houden vol dat er niet gebouwd mag worden omdat de procedure volgens het Eilandelijk Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EROC) niet is gevolgd.

Volgens Lloyd Narain van Amigu di Tera i Defensa Ambiental gebruikt de regering een uitspraak van het Hof om te doen alsof ze een vrijbrief hebben om te bouwen maar volgens hem klopt het juridisch gezien niet.

Er is ook nog geen bouwvergunning afgegeven. Voor zo’n vergunning mogelijk is, moet eerst de procedure afgewikkeld worden om 140 bezwaren van de milieubeweging te behandelen. Voorlopig is nog geen enkel bezwaar van de milieubeweging behandeld.

Lange lijst van strubbelingen
De controverse rondom Wechi dateert al van 1990 toen Papito van der Dijs met de voor de gelegenheid opgerichtte NV ‘Wechi Real Estate’, de grond kocht van de familie Beaujon voor slechts 1,8 miljoen gulden.

Wechi had geen woonbestemming toen Wechi Real Estate NV het land kocht. Er kwam een Landsbesluit, op 7 mei 1992, waarin de regering van de Nederlandse Antillen Wechi Real Estate belastingvrijdom (tax holiday) verleende om 80 hectare van de grond van Wechi te ontwikkelen. De Fundashon Kas Popular (FKP) verwierf dit recht op het moment dat zij op 12 maart 1993 Wechi kocht van de nv van Papito van der Dijs, voor de som van zes miljoen gulden.

Volgens een document van 31 oktober 1994 van de afdeling grondzaken van de DROV, was op het moment dat de FKP op 12 maart 1993 Wechi kocht van Wechi Real Estate N.V. de directeur van de FKP tegelijkertijd ook de directeur van Wechi Real Estate N.V. Ex-gedeputeerde Anthony Godett heeft indertijd deze feiten aangegeven bij het Openbaar Ministerie maar er is geen gevolg gegeven aan zijn verzoek om een onderzoek in te stellen.

Goedkeuring van de EOP
In 1995 keurde de Eilandsraad van Curaçao het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) goed zonder rekening te houden met de bestaande tax holiday, en gaf Wechi de bestemming van ‘open land’. Dit houdt in dat de staat van grond gehandhaafd moet worden zoals die is; er mag niets op gebouwd worden. Toen de FKP dit ontdekte is ze in beroep gegaan tegen dit besluit. Op 6 maart 1997 heeft de toenmalige gouverneur Jaime Saleh bij Landsbesluit bepaald dat het Eilandgebied een andere beslissing moest treffen.

Op 11 september 1999 heeft het Eilandgebied beslist dat vier gebieden in het EOP aangemerkt konden worden als ‘witte vlek’. Een ‘witte vlek’ kan wel ontwikkeld worden als daar een vergunning voor wordt gegeven. Wechi was een van deze vier gebieden. Er is toen besloten om van de 134 hectare die het terrein in totaal beslaat, 80 hectare aan te merken als woongebied.

De FKP heeft in 2012 een aanvraag ingediend voor het bouwen van een appartementencomplex met acht wooneenheden. Ze heeft daarvoor destijds een vergunning gekregen, maar is er niet mee aan de slag gegaan. Volgens Narain is de vergunning ingetrokken omdat het juridisch niet klopte. Balborda zegt echter dat de vergunning is opgesteld maar niet is uitgegeven. Op 7 augustus 2014 is door Maatschappij Wechi fase 1 FKP.Bv een bouwvergunning aangevraagd voor 70 woningen. Volgens Balborda zijn er echter 68 bouwvergunningen aangevraagd door de FKP, die nog steeds in behandeling zijn.

‘Nette vergunning’
Nu wordt het land bouwrijp gemaakt door de overheid, zonder dat er sprake is van een bouwvergunning. De FKP wil daar 762 huizen neerzetten, gedeeltelijk met sociale bestemming, gedeeltelijk met commerciële bestemming, maar wil niet beginnen zonder vergunning. De regels van het EROC zijn niet gevolgd. De milieubeweging dreigt met meer procedures. De druk om een ‘nette vergunning’ uit geven ligt nu bij minister Balborda.

Door José Manuel Dias

Lees meer hierover: Balborda begint zonder verkavelingsplan aan ontwikkeling Wechi