Laatste fase van het infrastructuurproject te Wechi – foto: José Manuel Dias

Laatste fase van het infrastructuurproject te Wechi – foto: José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Hoewel de werkzaamheden aan de infrastructuur van Wechi zijn afgerond, kan Fundashon Kas Popular (FKP) nog steeds niet beginnen met de bouw. Om een mogelijke rechtszaak te vermijden heeft minister Suzy Camelia-Römer (Ruimtelijke Ontwikkeling) ervoor gekozen om geen enkele bouwvergunning af te geven en eerst een raadpleegronde te houden met alle betrokkenen.

Volgens Lloyd Narain van de milieubeweging Amigu di Tera i Defensa Ambiental hebben de gesprekken met de minister tot nu toe geen resultaat opgeleverd en is er een afspraak gemaakt voor een tweede vergadering. Tijdens de eerste vergadering is onder meer gesproken over juridische aspecten, de eisen en het volkswoningenconcept.

Wachtlijst
Momenteel staan er meer dan 7000 mensen op de wachtlijst van FKP voor een betaalbare woning. Velen van hen rekenen op het volkswoningenproject te Wechi, waar de FKP van plan is om 4000 woningen te bouwen. “De FKP moet wat meer druk uitoefenen op de overheid zodat wij een huis kunnen krijgen”, zegt een burger die op de wachtlijst staat.

Er zijn veel bezwaren tegen de ontwikkeling van Wechi en een fout van de overheid zal voldoende reden zijn voor de milieubewegingen om opnieuw een rechtszaak te beginnen. “Onze advocaat staat klaar om een zaak aan te spannen als de overheid toch overgaat tot het verlenen van bouwvergunningen op Wechi”, laat Narain weten.

Honderd miljoen gulden
Naast het dreigement van de milieubewegingen is er nog een dreigement bij gekomen. Dit is een eis van honderd miljoen gulden van Norwin Ferrero, die aanvoert dat hij een van de erfgenamen is van het terrein waar de FKP vierduizend woningen wil gaan bouwen. Volgens Ferrero is de plaats waar de FKP wil gaan bouwen niet Wechi maar Malpais en Malpais is eigendom van de erfgenamen van de vrijgemaakte slaven van Rasveld, “waarvan ik één van de erfgenamen ben.”

Hij baseert dit op de landkaart van J. Werbata uit 1910 waaruit hij kan opmaken dat Wechi in werkelijkheid Klein Malpais is. Ondertussen heeft Ferrero een brief geschreven aan minister Camelia-Römer waarin hij vraagt om een eind te maken aan de bouwwerkzaamheden te Wechi. Hij heeft nog geen antwoord gehad van de minister.

Volgens de planning van de aannemer Aliansa Civil & Roadworks moest het project van de infrastructuur van Wechi, dat volledig door de regering van Curaçao wordt gefinancierd, in mei opgeleverd worden aan de Dienst Openbare Werken. Doordat er meer werk bijgekomen is heeft het project vertraging opgelopen en komt het deze maand af.

Nutsbedrijven
Nu de wegen, de afwateringsgeulen en de rioleringen af zijn is het de beurt aan de nutsbedrijven zoals Aqualectra en UTS om hun infrastructuur aan te leggen volgens het verkavelingsplan.

Door José Manuel Dias