Foto: Jacqueline Hooftman

WILLEMSTAD – “Als mensen hier geen betaalbare huurwoning vinden, staan ze in Nederland op de stoep”, zegt Arthur Con, directeur van sociale woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP). Hij pleit voor samenwerking op koninkrijksniveau voor het verkrijgen van gunstige kredietvoorwaarden voor het bouwen van volkswoningen.

Voor de Fundashon Kas Popular (FKP) op Curaçao is 5 procent hypotheekrente de beste leningsvoorwaarde die de stichting heeft verworven. “Wij kunnen als stichting alleen lokaal financiering aanvragen, niet in Nederland. Dat kunnen alleen overheden gezamenlijk bewerkstelligen”, zegt Con.

Jacqueline Hooftman in gesprek met Arthur Con

In Nederland is voor particulieren de laagste hypotheekrente 1.00 procent, 4 procent lager dan de laagste rente op Curaçao. “Voor elke procent minder hypotheekrente, gaat er op Curaçao tien procent van de huurprijs af”, zegt Con. Hij benadrukt dat verlaging van de huurprijs voor veel huurders noodzaak is.

De FKP is afhankelijk van de overheid voor het verkrijgen van terreinen die bouwrijp zijn en voor infrastructuur: aanleg van wegen, straatverlichting, riolering, elektriciteits- en watervoorziening.

Wachtlijst groeit
De wachtlijst van FKP met woningzoekenden is inmiddels gegroeid tot meer dan 9.000 mensen, van wie er 900 als urgent zijn aangemerkt. Ondertussen worden enkele gezinnen ondergebracht in een oud schoolgebouw.

FKP beheert 3.500 woningen van de overheid en 1.500 FKP-woningen. Sinds de oprichting van de stichting, veertig jaar geleden, zijn de verantwoordelijkheden van de FKP en van de overheid niet contractueel vastgelegd. FKP dringt al jaren bij de overheid aan op een beheersovereenkomst, waarbij de overheid zich verbindt tot het betalen van huursubsidie aan financieel minder draagkrachtigen.

FKP-directeur Arthur Con. Foto: Jacqueline Hooftman

Het College Financieel Toezicht (Cft) adviseerde de overheid werk te maken van afspraken met FKP. De schuld van de overheid aan FKP in de vorm van achterstallige huursubsidie liep op tot meer dan 100 miljoen gulden. “Wij hebben inmiddels geconstateerd dat er een overeenkomst is tussen de regering van Curaçao en FKP waarbij het risico FKP voldoende is afgewikkeld”, zo verklaarde Cft-voorzitter Raymond Gradus vorige maand.

Nog geen akkoord
FKP-directeur Con legt uit dat de stichting de schuld van de overheid kwijtscheldt in ruil voor de verlangde beheersovereenkomst. Tot op heden bestaat er echter geen akkoord tussen FKP en de verantwoordelijke ministers Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en minister Hensley Koeiman van Sociale Zaken, Arbeid en Werkgelegenheid (SOAW).

De deadline voor ondertekening van het contract was 31 oktober. Een dag eerder voorzagen de ministers van VVRP en SOAW de directie van FKP van een concept-beheersovereenkomst. Dit concept is nog in onderhandeling.

‘Het is goed dat taken op papier vastgelegd worden, maar woningzoekenden hebben daar nu niets aan’

“Voor FKP is het goed dat taken op papier vastgelegd worden, maar woningzoekenden hebben daar vooralsnog niets aan”, zegt Andira Kwidama, manager Sector Sociaal bij FKP. “FKP heeft geen geld om terreinen bouwrijp te maken. Dat moet de overheid doen. Zolang de overheid hiervoor geen geld beschikbaar stelt, moeten de duizenden woningzoekenden blijven wachten tot er een woning vrij komt.”

Wachten op vertrek of overlijden
In de afgelopen tien jaar kwam er vier tot vijf keer per maand een woning vrij. “In de meeste gevallen omdat de bewoner overleed”, zegt Kwidama. “De laatste tijd zijn het er acht per maand. Dat komt omdat bewoners vertrekken van Curaçao.”