Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – Voor de zes dakloze gezinnen die in een oude en krakkemikkige school op Curaçao moeten bivakkeren spant het erom deze maand: zij hebben de toezegging voor een woning, zodra de overheid een overeenkomst tekent met sociale woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP).

Minister Hensley Koeiman van Sociale Zaken en minister Zita Jesus-Leito, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Planning, hebben nog tot 31 oktober aanstaande de tijd om de door het College Financieel Toezicht (Cft) aanbevolen overeenkomst met FKP te bekrachtigen.

De bewoonde oude school. Foto: Roelie van Beek.

Op 12 augustus van dit jaar bracht minister Koeiman een bezoek aan de voormalige huishoudschool Jeanne d’Arc in Steenrijk, waar sinds vier jaar daklozen hun intrek in klaslokalen hebben genomen. “De minister zei dat contact zou worden opgenomen voor een afspraak bij het ministerie”, zegt begeleidster Shirley Adamus. “Maar we hebben niets vernomen.”

Schuld groeit
Het knelpunt is tegemoetkoming in de betaling van de woonlasten voor de financieel minst draagkrachtigen; Curaçao kent formeel geen huursubsidie. Arbeidsongeschikten en onderstandtrekkers konden jarenlang rekenen op steun van FKP, die via een aparte stichting ‘huursubsidie’ voor de overheid voorschoot. Maar FKP zag van dat geld niets terug; in achttien jaar tijd liep de schuld van de overheid aan FKP op tot circa 100 miljoen gulden. Het Cft stak een stokje voor verdere groei van deze schuld.

“Wij hebben erop aangedrongen om het risico FKP af te dekken”, zegt Cft-voorzitter Raymond Gradus. “Al jaren dringen wij hierop aan, en wij hebben geconstateerd dat er inmiddels een overeenkomst is tussen FKP en de regering van Curaçao waarmee dat risico voldoende is afgewenteld.”

‘Bezig’
Op de vraag of en wanneer zij haar handtekening zet, antwoordt minister Jesus-Leito: “De desbetreffende mensen zijn ermee bezig. De bedoeling is dat het opleveren conform de afspraak gebeurt.” Op zijn beurt reageert minister Hensley Koeiman: “We zijn bezig met het afronden van de beheersovereenkomst.”

Bij ondertekening kan de FKP jaarlijks 11 miljoen gulden van de overheid tegemoet zien voor huursubsidie en het beheer en onderhoud van woningen die eigendom zijn van het Land Curaçao. Om tot deze overeenkomst te kunnen komen heeft FKP de overheidsschuld van circa 100 miljoen aan achterstallige huursubsidie kwijtgescholden. FKP-directeur Arthur Con zegt erop te vertrouwen dat beide ministers voor 31 oktober aanstaande zullen tekenen.

Lege woningen
Vanwege het uitblijven van een huursubsidieregeling zijn de laatste 25 onverhuurde FKP-woningen aan de Moontjeweg in de wijk De Savaan leeg blijven staan. De directeur van FKP zegde eerder toe, dat de zes gezinnen in de school in Steenrijk de sleutel van een woning kunnen krijgen zodra de huursubsidieregeling van kracht is.