Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Aruba is nog in onderhandeling met het CAft over een nieuw financieel plan en verwacht geen Koninklijk Besluit voor de begroting van 2018 is goedgekeurd zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes.

Wever-Croes over de onderhandeling met Nederland

Eén van de onderwerpen waarover nu met Nederland wordt onderhandeld, zijn de hoge salariskosten binnen de overheid. Wever-Croes beaamt dat dit voor het Caft een aanhoudend struikelpunt is. De Arubaanse premier zegt geen honderden mensen te willen ontslaan.

Wever-Croes over bezuiniging op ambtenaren

Ze wil eerst te kijken naar ambtenaren die niet efficiënt functioneren, in de zogeheten overtolligheidspoule zitten of meerdere disciplinaire procedures tegen zich hebben lopen maar voorheen  politieke bescherming genoten. Dat zal niet genoeg zijn om alle kosten te verlagen, maar de premier zegt dat haar kabinet nu al 8 miljoen florin bespaart door minder staf in dienst te nemen.

Afgelopen vrijdag werd bekend  dat Aruba tot 30 april krijgt van de Rijksministerraad om met een begroting te komen die voldoet aan de normen van College Aruba financieel toezicht (CAft). Zo niet dat volgt een aanwijzing, zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.  Dat zei hij ook al in januari en CAft-voorzitter Raymond Gradus liet dit vorige maand doorschermeren.