Foto: Ariën Rasmijn

Premier Mike Eman – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De Nederlandse premier Mark Rutte was tijdens de vergaderingen van de Verenigde Naties (VN) in New York niet op de hoogte van de brief die de premiers van Aruba, Curaçao en St. Maarten voor hem hadden opgesteld. Dat zegt premier Mike Eman.

In die brief stellen de premiers onder meer dat zij voortaan niet meer mee zullen werken mocht Nederland weer via de gouverneur ingrijpen in hun interne aangelegenheden.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Eman

Afspraak
Eman was samen met premiers Ben Whiteman van Curaçao en Marcel Gumbs, toen nog premier van St. Maarten, in New York om mee te lobbyen voor een niet-permanente zetel voor het Koninkrijk in de Veiligheidsraad van de VN. Volgens Eman hadden de premiers van tevoren afgesproken dat zij het hierover zouden hebben. Uit die gesprekken vloeide de brief die door de bureaus van alle drie de premiers is opgesteld.

De brief werd vervolgens ondertekend en verstuurd naar het kantoor van premier Rutte op het Binnenhof in Den Haag. Er is volgens Eman geen spanning ontstaan met Rutte sinds het verschijnen van de brief. “Ik had hem vandaag nog aan de lijn.”

De brief
In de brief aan premier Rutte wijzen Eman, Whiteman en Gumbs niet alleen op het advies van de Raad van State maar ook op de stelling van de dekolonisatiecommissie van de VN toen het Statuut van het Koninkrijk net was opgesteld en aan die commissie was gepresenteerd. De drie premiers beweren dat de commissie toen twijfels had bij de oprechtheid van Nederland zich aan de nieuwe rechtsorde binnen het Koninkrijk te houden. Het waren uiteindelijk de vertegenwoordigers van de Antillen toentertijd die de dekolonisatiecommissie gerust hadden gesteld.

De afspraak die toen werd gemaakt was dat de Antillen altijd bij de VN konden aankloppen, mochten zij vinden dat Nederland haar rol binnen het Koninkrijk te buiten ging.

Door Ariën Rasmijn