Minister Plasterk in gesprek met Ronald van Raak (SP) - foto: Jamila Baaziz

Minister Plasterk in gesprek met Ronald van Raak (SP) – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Het conflict tussen Aruba en Nederland over de begroting duurt nog voort. De antwoorden die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties dinsdag gaf op Kamervragen van D66 en CDA hebben weinig soelaas geboden. Er zijn inmiddels vervolgvragen gesteld.

Intussen vindt SP’er Ronald van Raak het de hoogste tijd voor een nieuw Koninkrijksverband: “Dit is een vechtscheiding.”

Regeringspartijen VVD en PvdA houden voorlopig vast aan hun standpunten, die vrijdag 11 juli hebben geleid tot een aanwijzing voor Aruba door de Rijksministerraad (RMR). Roelof van Laar (PvdA) is op werkbezoek in Afrika, maar laat schriftelijk weten: “De afgelopen jaren zijn de tekorten en schulden van Aruba sterk opgelopen. Telkens werd er meer uitgegeven dan begroot. De begroting 2014 van Aruba is zes maanden te laat vastgesteld. Bovendien is niet duidelijk of de begroting deugdelijk is. Helaas is het de RMR en de regering van Aruba niet gelukt om het eens te worden over een onafhankelijke toetsing van de begroting. Daarom begrijpt de PvdA het besluit van de RMR om de Gouverneur een aanwijzing te geven”

Van Laar hoopt daarbij wel dat er snel een doorbraak komt in de huidige situatie tussen de landen: “De PvdA wil dat de begroting zo snel mogelijk getoetst wordt en dat de RMR en de regering van Aruba weer gezamenlijk gaan werken aan een goed toekomstperspectief voor Aruba.”

Vechtscheiding
Ook de SP wil dat er snel iets gebeurt, maar denkt dan eerder aan een nieuw Koninkrijksverband, een idee dat de partij al langer heeft. “Laten we eerlijk zijn, het Koninkrijk zit in een vechtscheiding”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak over de crisissituatie tussen Aruba en Nederland. “De verhouding tussen Nederland en Sint Maarten en Curaçao was al moeilijk, nu ook die met Aruba. Dat komt omdat de taken en verantwoordelijkheden in het Koninkrijk niet helder zijn.”

Van Raak hoopt daarom dat het plan van SP en VVD voor een Gemenebest-constructie snel weer op tafel komt. “Het is duidelijk dat er geen toekomst zit in de huidige constructie. Er moet een alternatief komen. De landen in het Koninkrijk kunnen verbonden blijven, maar dat moet met lossere banden en geen verantwoordelijkheid van Nederland meer voor de landen. Ik denk dat Nederland dan een stuk relaxter wordt. Misschien moet premier Mike Eman ons plan ook nog eens goed lezen. Een Gemenebest zou beter zijn voor zijn gezondheid.”

Vervolgvragen
D66 en CDA hebben inmiddels vervolgvragen gesteld aan minister Plasterk en premier Mark Rutte, omdat zij de gegeven antwoorden niet voldoende vinden. Gezien de urgentie hopen zij dat deze uiterlijk eind deze week beantwoord worden. De vragen gaan over de mogelijkheid om een mediator in te stellen om de landen dichter bij elkaar te brengen, advies te vragen aan de Raad van State en wat er nu verder gaat gebeuren. Ook willen de partijen weten wat de Nederlandse regering gedaan heeft om het conflict te voorkomen en of aantoonbaar is dat er een akkoord was over een begrotingsonderzoek door het College financieel toezicht.

Door Jamila Baaziz