DEN HAAG – Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties heeft met Sint Maarten afgesproken dat ambtenaren meer met elkaar gaan overleggen over actuele zaken. De hoop is dat mogelijke geschilpunten zo in een vroeg stadium ondervangen kunnen worden. Dat schrijft Plasterk maandag 18 maart in een brief aan de Tweede Kamer.

De afspraak met Sint Maarten vloeit voort uit de brief en het overleg tussen Nederland en Sint Maarten over het medisch spoedvervoer, de dubbele indirecte belastingen, de belasting op vliegtickets en de glasvezelkabel. Er komen werkgroepen met deskundigen in zowel Nederland als Sint Maarten die deze onderwerpen verder uitzoeken,  schrijft Plasterk.

Curaçao
Over Curaçao schrijft Plasterk onder meer dat de begroting van het land – en het oordeel van het College Financieel toezicht hierover – in april besproken zal worden in de Rijksministerraad. Áangrijpingspunt voor een oordeel zijn de normen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en niet de daaraan ten grondslag individueele beleidsbeslissingen’, aldus Plasterk in de brief. Over de olievervuiling bij de zoutpannen van Jan Kok, de ontwikkelingen op Oostpunt en de Isla kan de minister nog geen nadere informatie geven. Hij wacht hierover op een reactie vanuit Curaçao, omdat dit landsaangelegenheden zijn.

Caribisch Nederland
In de brief haalt Plasterk ook de twee belangrijkste afspraken aan die tijdens de Caribisch Nederland-week zijn afgesproken met Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de mogelijkheid om onder voorwaarden renteloze leningen van het Rijk te krijgen en het voorleggen van maatregelen die effect kunnen hebben op de koopkracht op de BES-eilanden.

door: Jamila Baaziz