minister Ronald Plasterk tijdens debat

minister Ronald Plasterk tijdens debat – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Sint Maarten moet snel orde op zaken stellen wat betreft de overheidsfinanciën.

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties laat weten dat een aanwijzing voor Sint Maarten nog steeds een reële optie is als de begroting voor 2013 niet snel op orde is.

Plasterk uit zijn zorgen over de financiële situatie van Sint Maarten in reactie op vragen over de begroting van het land door VVD-Kamerlid André Bosman. Het land moet zich houden aan de gemaakte begrotingsafspraken, zegt Plasterk, en krijgt daar geen speelruimte in. Hij dringt aan op snelle actie: “Mocht het verwaarlozen van de financiën van een land in het Koninkrijk leiden tot een situatie dat de deugdelijkheid van het bestuur niet kan worden gewaarborgd, dan kan het Koninkrijk interveniëren.”

De Sint Maartense minister van Financiën Maarten Hassink zei onlangs dat enige flexibiliteit voor de begroting nodig is. Hij stelde voor dat het begrotingstekort in plaats van 0 procent, 2 of 3 procent moet kunnen zijn. Plasterk vindt dat de op 10-10-’10 gemaakte financiële afspraken gevolgd moeten worden en biedt daarmee geen ruimte voor een begrotingstekort. Hij merkt verder op dat de huidige regering ‘tot op heden nog geen orde op zaken heeft weten te stellen’.

Door Jamila Baaziz