DEN HAAG – Sint Maarten krijgt nog een paar weken de tijd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en aan te tonen dat een aanwijzing door Nederland niet nodig is.

Naar aanleiding van een brief van het College financieel toezicht eerder deze week is vandaag over het land gesproken in de ministerraad. Na afloop noemde minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties de situatie ‘zeer zorgelijk’.

Als Sint Maarten niet snel een goedgekeurde begroting voor 2013 kan overleggen, komt het eiland mogelijk onder financieel toezicht te staan. Plasterk dreigt daar al sinds  het begin van het jaar mee.

Door Jamila Baaziz