Minister Plasterk en de Tweede Kamer delen hun zorgen over Sint Maarten en – in mindere mate – Curaçao. Sint Maarten lijkt weinig zin te hebben om de samenwerking met Nederland en de andere  Koninkrijkspartners te versterken. ‘Het laatste woord hierover is nog niet gezegd’, aldus Plasterk tijdens een overleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

Plasterk herhaalde tijdens het overleg zijn zorgpunten over de samenwerking tussen Sint Maarten en Saba en Sint Eustatius die hij ook schreef in een brief aan premier Sarah Wescot-Williams. ‘Het is misschien niet zo gebruikelijk, maar ik heb de punten toch op tafel gelegd’, aldus Plasterk. ‘Dit om te snappen wat in de toekomst elkaars intenties zijn.’

Sint Maarten werd ook kritisch besproken wat betreft de nog ontbrekende (goedgekeurde) begroting voor 2013. Als het College financieel toezicht (Cft) niet snel een begroting goedkeurt, hangt het eiland een aanwijzing boven het hoofd. Maar daar wilde Plasterk niet op vooruit lopen.

Centrale Bank

foto: Jamila Baaziz

De rol van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, die nu buiten het toezicht van het Cft valt, zal besproken worden tijdens de evaluatie van de staatkundige verhoudingen in 2015. Pierre Heijnen (PvdA) drong hierop aan bij Plasterk. De minister verwacht verder dat de langverwachte audit bij de bank binnenkort van start gaat.

Curaçao
In april verwacht Plasterk het langverwachte rapport van Transparency International over de integriteit van het bestuur op Curaçao. De minister sprak zijn vertrouwen uit in het huidige zakenkabinet van het eiland en wil waar gewenst hulp bieden. ‘Ik zie een positieve wending en wil vanuit Nederland kijken hoe ik die positief kan versterken.’ Hij bevestigt dat het eiland niet op financiële hulp heeft gevraagd en geeft aan dat de aanwijzing van Curaçao binnenkort mogelijk vervalt.

SP’er Ronald van Raak en VVD’er André Bosman vragen de minister om in de evaluatie ook te kijken naar de waarborgfunctie van Nederland. Want uiteindelijk is Nederland verantwoordelijk voor goed bestuur op de eilanden. Van Raak en Bosman maken zich namelijk zorgen over raakvlakken tussen ‘de boven- en de onderwereld’, zoals Van Raak het noemt. Plasterk wijst erop dat Sint Maarten vanaf 2014, net als Curaçao nu al doet, nieuwe bewindslieden zal screenen. Dit zal volgens hem een positief effect hebben op de integriteit van het bestuur.

Op de agenda stonden de ontwikkelingen in de landen van het Koninkrijk sinds de nieuwe staatkundige vernieuwing.

door: Jamila Baaziz