Minister Ronald Plasterk - foto: Jamila Baaziz

Minister Ronald Plasterk – foto: Jamila Baaziz

ORANJESTAD — Oppositiepartijen MEP en PDR zijn niet verrast door de stelling van de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk, dat de aanwijzing van de gouverneur van Aruba rechtmatig is en geen inbreuk doet op de autonomie.

MEP-leider Evelyn Wever-Croes hoopt dat de discussie rondom de geldigheid van het Koninklijk Besluit achter de rug is en de aandacht weer gericht kan worden op de de financiële crisis waar Aruba zich in bevindt. “De AVP heeft die ene pagina uit het advies van de Raad van Advies over de geldigheid van het Koninklijk Besluit nodig om de hongerstaking van premier Mike Eman goed te praten.”

“De partij had kennelijk de rest van het advies niet gelezen, want die is even negatief of zelfs erger dan het eerder advies van de RvA”, aldus Croes. “Laten we onze aandacht nu daarop richten, op de begroting. Want wij zijn het enige land in het Koninkrijk zonder een begroting. Wij verwerpen de confronterende houding van Eman en zijn partij tegenover Nederland, want als het zo door gaat krijgen we binnenkort een volgende aanwijzing, en dat willen wij echt niet zien gebeuren.”

‘Niet ongebruikelijk’
“Als ik de reactie goed begrijp meent de Rijksminister dat degene die het meerdere kan, een landsverordening vernietigen, ook het mindere kan. Dus zorgvuldigheidshalve eerst een onderzoek laten verrichten naar de begroting en pas daarna beslissen over het ondertekenen”, reageert PDR-leider en jurist Andin Bikker. “Een zodanige redenering is juridisch niet ongebruikelijk.” Los daarvan meent de PDR-leider dat de Arubaanse regering ‘ontzettend veel aandacht’ lijkt te besteden aan de totstandkomingsprocedure van het Koninklijk Besluit en ‘te weinig aan het noodsignaal dat daarmee is afgegeven’. “Namelijk dat de ongekende vergroting van de Staatsschuld binnen een zo korte regeringsperiode een halt dient te worden toegeroepen.”

AVP-fractieleider Rene Herdé zegt de brief van minister Plasterk nog niet te hebben gelezen. Wel zegt hij dat de discussie rond de geldigheid van de aanwijzing de noodzaak om met een geschillenregeling te komen duidelijk maakt.

‘Gouverneur handelt rechtmatig’
Minister Plasterk gaf gisteren schriftelijk antwoord op vragen van Tweede Kamerlid André Bosman, waarin hij aangeeft dat de gouverneur in zijn aanwijzing handelt als Rijksorgaan en niet als Landsorgaan. Daarom zou er geen inbreuk zijn op de autonomie van Aruba. Verder handelt de gouverneur volgens Plasterk binnen zijn bevoegdheden. Hij reageert hiermee ook meteen op uitspraken van onder meer Raad van State-lid Mito Croes en Frits Goedgedrag, voorzitter van de Arubaanse Raad van Advies.

Croes zou zich tegen de aanwijzing hebben uitgesproken nog voor zijn aanstelling binnen de RvS en Goedgedrag zou zich niet individueel hebben geuit, schrijft Plasterk. Leden van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk die zich ook negatief hebben geuit tegen de aanwijzing worden door de voorzitter van hun afdeling erop aangesproken.

Door Ariën Rasmijn