ORANJESTAD — Mike Eman staakt per direct zijn hongerstaking. De Arubaanse premier maakte dit vanmiddag bekend nadat hij een gesprek had met gouverneur Fredis Refunjol op zijn kantoor. De gouverneur had, uit bezorgdheid over de situatie op het eiland, het vooronderzoek naar de landsbegroting van 2014 laten bespoedigen.

Vanochtend kondigde het kabinet van de gouverneur in een persbericht aan dat Refunjol het voorlopige onderzoek naar de landsbegroting van 2014 maandag al ontvangt in plaats van over twee weken. Volgens ingewijden heeft het Cft deze quickscan gebaseerd op de bevindingen van de Raad van Advies. Maandag beslist de gouverneur ook of hij de begroting ondertekent of alsnog naar Nederland stuurt voor mogelijke vernietiging door de Rijksministerraad.

Het definitieve onderzoek naar de begroting gaat ook gewoon door en moet over zes weken klaar zijn. Voor premier Mike Eman, die uit protest al zes dagen in hongerstaking was, was dit echter aanleiding genoeg om na een kort bezoek aan Refunjol aan te kondigen dat hij ‘vandaag wel wat gaat eten’. Dit ondanks dat de doelen van zijn actie, namelijk een krabbel op de landsbegroting en het intrekken van de aanwijzing door de Rijksministerraad, niet zijn bereikt. “Maandag is er duidelijkheid”, riep Eman de menigte buiten Fort Zoutman toe. Dat was ook de enige toezegging waar hij over sprak. Op het Bestuurskantoor gaat men echter ervan uit dat de gouverneur maandag zijn handtekening onder de begroting zet. Er wordt zelfs gesproken van een ‘tekenceremonie’.

‘De moeite waard’
De premier, die arm in arm met gouverneur Refunjol uit zijn kabinet was gelopen, zei in een felle toespraak dat ‘het de moeite waard was om dit risico te lopen’. De premier zei ‘een belangrijke les’ te hebben geleerd, namelijk dat hij misschien te zeker was van Aruba’s band met Nederland. . “Ik was er altijd van overtuigd dat het Koninkrijk ons de kansen bood op een betere toekomst. Wat dat betreft ben ik niet van mening veranderd.” Het verschil zit hem volgens Eman echter in de verschillende partijen die in Nederland periodiek aan de macht komen. “Er zijn regeringen die wel respect hebben voor ons, onze geschiedenis en autonomie. Maar er zijn ook regeringen die dat niet hebben. Dan is het geen kwestie van relaties verbreken maar wel om voorzichtig te zijn en wat van ons is te beschermen.” Eman deed ook blijk van zijn ongenoegen over het feit dat de benoeming van AVP-coryfee Mito Croes in de Raad van State werd aangehouden.

Mislukte onderhandelingen
De afgelopen dagen waren er nog onderhandelingen op ambtelijk niveau tussen Aruba en Nederland. Gisteren leken deze definitief te zijn gestrand omdat Nederlandse ministers niet akkoord gingen met de voorstellen van Aruba. Gouverneur Refunjol had, via tussenkomst van de broer van de premier, aan Eman laten weten dat hij bezorgd was over zijn gezondheid en dat hij graag wilde dat hij zijn hongerstaking zou afbreken. De gouverneur had dinsdag, nadat de aanwijzing via een Koninklijk Besluit van kracht ging, opdracht gegeven aan het secretariaat van het Cft om haar onderzoek te starten. De regering gaf als reactie hierop de opdracht aan alle ambtenaren om niet mee te werken. Wie dit wel zou doen, kon rekenen op ontslag. Het is overigens niet duidelijk of deze opdracht inmiddels is ingetrokken.

Door Ariën Rasmijn